-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3139 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فرزندي كه در اثر افراط و تفريط والدين و يا اختلالات آنان به بيماري هاي از قبيل وسواس دچار مي شود, گناهش بر عهدهء كيست ؟

شكي نيست انسان از محيط طبيعي و اجتماعي , عادات بد يا خوب را مي گيرد و محيط(دوستان و بستگان و افراد جامعه ) مي تواند اثر گذار باشد و زمينهء اخلاق و عادات زشت يا پسنديده شود, ولي از انسان سلب مسئوليت نمي شود. اگر انسان گرفتار محيط فاسد و خلاف شود, مي تواند كار ناپسند را انجام ندهد و خود را نگه دارد. به تعبير ديگر: رفيق و پدر و مادر علت تامّه براي خلاف هاي ديگران و فرزند نيستند,گو اين كه مي توانند زمينه سازي باشند. گرچه پدر و مادر گاه دچار اختلال يا افراط و تفريط در بعضي مسائل واشتباه در كارشان مي شوند, امّا فرزندان مي توانند با علم و آگاهي , خود را از اشتباهات آنان نجات دهند و تحت تأثير آن ها قرار نگيرند, مثلاً اگر پدر يا مادر فحّاشي و بد زبان باشند و فرزند تحت تأثير آنان قرار گرفت , وقتي عاقل تر و كامل تر شد, مي تواند دست از آن كار بردارد. بنابراين نمي توانيم گناهان را بر دوش پدر و مادر و يادوست بياندازيم , گرچه آنان خطاكار باشند. ما مجبور نيستيم و مي توانيم خود را از وسواس ـ كه مرض بدي است يا از اخلاق بدي كه از ناحيهء پدر يا مادر گرفته ايم ـ نجات دهيم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.