-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31391 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا هر فردي كه جان خود را به خدا ميسپارد، پس از مرگ، در دادگاه الهي حاضر ميشود يا نه؟

پرسشگر محترم! اگر مقصود شما از سپردن جان به خدا، همان مرگ معمولي است، بايد گفت: انسانها بعد از مرگ، وارد عالم برزخ ميشوند; اين عالم، فاصله ميان مرگ و برپايي روز قيامت است و زمان دادگاه و بررسي اصلي حساب، همان روز قيامت است، اما در برزخ و شب اوّل قبر نيز، سؤال و محاسبة اجمالي، توسط فرشتگان الهي انجام ميگيرد. طبق روايات، برخي از پرسشهاي اصلي و كلي، مانند پرسش از خدا و پيامبر و امام و پيشوا، و هم چنين چگونگي صرفِ عمر و مال به هنگام ورود انسان به قبر صورت ميگيرد.(كافي، محمد بن يعقوب كليني، ج 3، ص 235، باب المسألة في القبر ومن يسأل ومن لايسأل / بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 6، ص 25، باب احوال البرزخ والقبر وعذابه.) البته اين سؤال و جواب، عمدتاً براي كساني است كه گنهكار يا صالح بودهاند و افرادي كه نه اهل ثواب بودهاند و نه گناه، سؤال در برزخ ندارند.

مرگ و عالم برزخ براي عدّهاي از انسانها مثل خواب است; خوابي طولاني كه تا روز قيامت بيدار نميشوند و پس از بيداري ميگويند: يَـَوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَـَذَا;(يس،52)، اي واي بر ما، چه كسي ما را از خوابگا همان برانگيخت.

عدّهي ديگر، پس از مرگ و ورود به برزخ، وارد عذاب الهي شده تا روز قيامت ـ كه به حسابهاي آنها رسيدگي كامل ميشود ـ معذب هستند و در آن وقت، جزاي اصلي آنان معين ميگردد، مثل قوم نوح كه به محض غرق شدن، وارد آتش شدند: مِّمَّا خَطِيَّ ?‹َـَتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا;(نوح،25)

و برخي نيز در برزخ، مشمول نعمتهاي الهي هستند، مثل حبيب نجار، كه قصه آن در سورة يس به اختصار آمده است: قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَـَـلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُون(يس،26).

در روز قيامت نيز، برخي افراد كه خيلي خوب يا خيلي بد هستند، بدون محاسبه به بهشت يا جهنم ميروند.

پرسشگر محترم! چنانچه مقصود ديگري از سپردن جان به خدا، لطفاً در نامة بعدي بيان كنيد، تا پاسخ داده شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.