-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3142 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وقتي حرف مي زنم , بُغض گلويم را مي گيرد و نمي توانم حرفي بزنم و اگر كسي حرفي به من بزند, زودناراحت مي شوم . از اين رو خواستگاران زيادي را رد كرده ام و تنهايي را دوست دارم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

حساسيت ها و هيجانات ناشي از زودرنجي , از ويژگي هاي دوران نوجواني و جواني است .

كم تر جواني را مي بينيم كه در گير اين مسائل نباشند. اين امر اغلب ناشي از دگرگوني ها و تحولات مربوط به ترشح غدد, ميزان هورمون ها ونوع تربيت است كه وضع زندگيِ عاطفي شخصي را تغيير مي دهد. اين دوره را از ديدديگر, دوران منفي بافي نام نهاده اند, از آن رو كه نوجوان و جوان اغلب مسائل را با بدبيني و بد گماني مي نگرند و به هر صورتي كه هست , مي خواهند نشان دهند خود تنها خوبنده و از ديگران خبر و نشانه اي از صداقت نيست .()

(پـاورقي 1.دكتر قائمي , خانواده و مسائل نوجوان و جوان , ج 2 ص 142

حالات و رفتار شما گوياي زودرنجي و حساسيت ويژهء دوران جواني است . البته بايد در صدد درمان و اصلاح حساسيت و زودرنجي باشيد, چون زندگي با فراز و نشيب توأم است . در آينده بايد با افكار و سليقه هاي مختلف روبه رو شويد و زودرنجي و حساسيت , شما را در برابر مشكلات , ناتوان مي سازد. براي اصلاح رفتار به اموري اشاره مي شود.

1 تلقين ; بايد خود را پند و اندرز بدهيد و تلقين كنيد نبايد تا اين حد شخصي فكر كنيد و خود مدار و خود پسندباشيد. از اين راه مي توانيد حساسيت خود را تعديل كنيد.

2 تقويت روحيه ; ظرفيت روحي شما اندك است . از اين رو زود رنجيده مي شويد. بايد خود را باور كنيد و روي پاي خود بايستيد و اعتماد به نفس داشته باشيد. در سخن گفتن يا گوش كردن با اقتدار و با اطمينان باشيد. هيچ چيزنبايد موجب وحشت و نگراني شما باشد. البته اين كار نياز به تمرين دارد و به تدريج حاصل مي شود.

قبل از سخن گفتن به خود بگوييد چرا بترسم ؟ چرا نتوانم حرفم را بزنم ؟ مطمئن باشيد با تنهايي و گريز از مردم ,مشكل شما حل نمي شود, بلكه به عوارض ديگر مانند كم رويي و گوشه گيري و افسردگي مبتلا مي شويد. مشكل خود را بايد در بين مردم حل كنيد. از اين رو جلسات دوستانه تشكيل بدهيد و در آن موضوعي را به بحث بگذاريد.شركت در جلسات و اظهار نظر در بين افراد, ضريب اطمينان و قدرت و جسارت شما را بالا خواهد برد. امام علي 7ي فرمايد: .()

(پـاورقي 1.نهج البلاغه , قصار 166

]مرد بايد كه در كشاكش دهرسنگ زيرين آسيا باشد

]3 اصلاح فكر; افرادي كه زودرنج اند, گمان مي كنند ديگران آن ها را به چشم حقارت مي نگرند و سايرين را درصدر اذيت و آزار خود مي انگارند و تصور مي كنند همه بدخواه آن هايند, در حالي كه اين تصور باطلي است .

اگر كسي كه از شما انتقاد مي كند, در صدد اصلاح شما است و بايد از آن استقبال كنيد و از او تشكر نماييد.

با اين نگرش ديگر از حرف ديگران نمي رنجيد.

به نظر مي رسد مشكل روحي شما همان باشد كه ذكر كرديم و چشم زخم هر چند واقعيت دارد, ولي با توجه به مسائلي كه نوشته ايد, مي توان گفت همه چيز به بي اعتمادي و ضعف روحي شما بر مي گردد. با تسلط بر خود ومبارزه با خودپسندي و كم كردن توقعات و حضور در اجتماع و صبر و بردباري , به تدريج مشكل شما بر طرف خواهد شد.

به خواستگار مناسب جواب رد ندهيد و هر چه زودتر تشكيل خانواده بدهيد كه ازدواج در تعادل روحي نقش مؤثري دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.