-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3144 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً بفرماييد در رويارويي با مشكلات چه بايد بكنيم ؟ هم چنين در برابر رفتارهاي بد ديگران چه عكس العملي بايد داشته باشيم ؟

در ابتدا بايد به ياد داشته باشيم دنيا محل ابتلاي انسان به انواع و اقسام بلاها و رنج ها است . در اين تنگناها و تغيير احوال است كه گوهر وجودي انسان ها شناخته مي شود و ارزش واقعي آنان بروز مي كند. از سنت هاي الهي است كه بشر مبتلا به آفات شود تا آبديده گردد و در مسير خويش باقي بماند.

از اين رو مي گويند دنيا محل امتحان است . تا امتحان نباشد, خوب از بد شناخته نمي شود و صالح و طالح از هم مجزا نمي گردند; به قول حافظ:

]خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد

]اما راه چارهء اين مشكلات چيست ؟ اين از آن مباحثي است كه در سعات و شقاوت انسان بسيار مؤثر است . راه چاره شناخت مشكلات و دنيايي است كه در آن زندگي مي كنيم .

امام سجاد7در انتهاي دعاي ابوحمزهء ثمالي به خداوند عرضه مي دارد: .

همان طور كه ملاحظه مي كنيد حضرت شناخت يقين آور را از خداوند طلب مي كند. حضرت مي گويد چون هرچه به ما مي رسد, از خدا مي رسد, پس هر چه از دوست رسد, نيكو است .

شما همواره تصور كنيد مشكلي كه بر سر راهتان قرار گرفته , يك نوع امتحان است و بايد در آن قبول شويد. اين ذهنيت باعث مي شود شما هوشيارتر و آماده تر و مطمئن تر با مشكل مواجه شويد. پس از شناخت , صبر در مشكلات نكتهء مهمي است , زيرا دست انسان از حل بسياري از مشكلات كوتاه است . مثلاً پدر و مادر بدر را نمي شود كشت يابه آن ها بي احترامي كرد. در برابر يك مرض صعب العلاج نمي توان كاري انجام داد. عزيزان از دست رفته را نمي توان با گريه و زاري و بيقراري به دنيا باز گرداند و بسياري چيزهاي از اين دست . در تمامي اين گونه موارد بايد صبر پيشه كرد و به خداوند پناه برد: .بايد به ريسمان الهي چنگ زد و به اهل بيت : متوسل شد و در همه حال با آنان بود. به لسان خواجه شيراز:

]حافظ از دست مده صحبت آن كشتي نوح ورنه طوفان حوادث ببرد بنيادت

]اما در برابر رفتارهاي بد ديگران , اگر قرار باشد ما هم بدي كنيم , مشمول اين بيت خيام خواهيم بود:

]من بد كنم و تو بد مكافات دهي !پس فرق ميان من و تو چيست بگو؟

]پاسخ منفي به يك عمل منفي , كار چندان صحيحي نيست , مگر اين كه به نوعي اصل دين يا شعائر آن يا آبروي بنده اي و... در خطر باشد كه در اين صورت بايد در برابر آن رفتار بد واكنش نشان داد.

اين يك قاعدهء عمومي روان شناسي است كه بسياري از ناهنجاري هاي شخصيتي كه به صورت افعال نكوهيده ازانسان صادر مي شود, ريشه در جهل دارد. خداوند در سورهء فرقان يكي از نشانه هاي عبادالرحمن را حُسن سلوك وارتباط نيكو با جاهلان بر مي شمارد و مي فرمايد: .

ريشهء ساير افعال ناشايستِ انسان را بايد در وراثت و محيط و رشد و نمو و درگيري هاي روحي ـ رواني جست و جو كرد. به ياد داشته باشيد انسان ها داراي ظرفيت هاي متفاوت و قواي متخالفي هستند. از اين رو ايمان افراد واعتقاد آن ها متغير است , مثلاً يك نفر وقتي فقير مي شود, خدا را شكر مي كند و اصلاً به خود ناراحتي راه نمي دهد ونفر ديگر عنان صبر را از دست مي دهد و لب به گلايه و شكايت مي گشايد. شناخت رويكردهاي مختلف زمانه كارهر كسي نيست و صبر در نعمت ها و نقمت ها و شكر در همه حال از هر انساني بر نمي آيد.

خواهر گرامي ! از نامهء شما بر مي آيد در مورد رفتار بد پدر و برادران خود دچار مشكل هستيد. اولاً ببينيد چه دلايلي سبب مي شوند رفتار آنان به اين صورت باشد؟ آيا مشكلات اقتصادي به آن ها فشار وارد كرده و آن ها را درفشار قرار داده است , يا اين كه محيط تربيت آن ها به نوعي بوده كه از ابتدا انسان هايي بهانه گير و زودرنج بارآمده اند؟

شناخت اين وضعيت شما را در برخورد با آن ها ياري مي كند و در تربيت خودتان آگاهتان مي سازد. لازم به ذكرنيست احترام پدر و مادر واجب است و در هيچ صورت نبايد به آنان بدي نمود, حتي اگر كافر و بت پرست باشند. درقرآن آيه اي داريم كه به ظاهر داستاني را نقل مي كند, ولي وقتي در آن دقيق مي شويد, يكي از بهترين درس هاي اخلاق را در آن مي بينيد و آن سخنان ابراهيم خليل با پدرش , آزر است .

آزر پدر ابراهيم ,(1) منجم مخصوص نمرود و صاحب امر و وزير او بود.(2) او فردي بت پرست بود كه از عقيدهء غلط خويش دست بر نمي داشت . حضرت ابراهيم با كمال ادب به گفت گو با او پرداخت كه در آيات 41تا 48سورهء مريم ثبت گرديده است : .

در برابر همهء ادبي كه حضرت نشان داد و مكرراً كلمهء پدرجان را در ابتداي سخنان خود آورده آزر گفت : اي ابراهيم ! آيا تو از معبودهاي من رو مي گرداني ؟ اگر از اين كار دست بر نداري , تو را سنگسار مي كنم ! حال براي مدتي طولاني از من دور شو!

اما حضرت ابراهيم پاسخ داد: سلام بر تو! من به زودي از پروردگار برايت تقاضاي عفو مي كنم , چرا كه او همواره نسبت به من مهربان است !

برخورد حضرت ابراهيم براي ما درست بزرگي است كه در رفتار و گفتار خود نسبت به پدر و مادر, كمال مراقبت و مواظبت را داشته باشيم !

شما هم از رفتار پدرتان دلگير نشويد و در برابر ايشان متواضع و مهربان باشيد. به اميد خداوند سال ها بعد كه به اين روزها بيانديشيد, از خودتان راضي خواهي بود و وجدانتان راحت خواهد بود.

دربارهء رفتار بد برادرانتان , بهترين الگو, رفتار حضرت يوسف با برادران خويش است و شما مي توانيد تفصيل آن را در سورهء يوسف بخوانيد.

با آن كه حضرت از برادران خود آزار فراوان ديد, رنج دوري از وطن و پدر و خويشان را متقبل شد. به فروش رفت , به زندان افتاد و... باز برادران خويش را عفو كرد و از آنان در گذشت .

مسلماً برادران شما از برادران يوسف بدتر نيستند. با آنان به حُسن سلوك و محبت و حفظ ادب رفتار كنيد ومطمئن باشيد اگر شما متانت و محبت خويش را حفظ كنيد, مورد اهانت و جسارت هيچ كس قرار نخواهيد گرفت .

اگر چه اين نامه پر از سفارش و توصيه شد, با اين حال , در آخر بايد بگوييم هيچ كس در جهان نبود كه صبر كردو عزيز نشد; محبت كرد و به بزرگي نرسيد و خود را از آلودگي ها حفظ كرد و رستگار نگرديد.

اين سطور را با كلامي گهربار از اميرمؤمنان 7به پايان مي بريم :

صبر, صبر و پارسايي و پارسايي !>.

(پـاورقي 1.بعضي روايات گفته اند آزر, عموي ابراهيم بود.

(پـاورقي 2.بحار, ج 12 ص 29مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.