-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه امام خميني (ره ) را در مورد دكتر علي شريعتي بيان كنيد.

اولين كي كه موضوع ملّي شدن نفت ايران را مطرح نمود, مرحوم آيت اللّه حاج سيد ابوالقاسم كاشاني بود. براي روشن شدن اين واقعيت مسلّم تاريخي , قبل از ارائهء مدارك و منابع , لازم است گوشه اي از زندگي سياسي اين مجتهد بيدار و آگاه را به عنوان مقدمه ـ اگر چه به اختصار ـ بيان كنيم .

با شروع جنگ جهاني اوّل در سال 1914و هجوم قواي انگليسي به عراق , علماي تشيع از جمله آيت اللّه كاشاني , حكم جهاد صادر كردند. فقهاي طراز اول شيعه , خود در خط مقدم جبهه جنگ عليه استعمار مي جنگيدند.آيت الله كاشاني به عنوان فرماندهء جنگ , اسلحه به دوش , در پيشاپيش همهء مجاهدان قرار داشت .

پس از پايان جنگ جهاني اول و پيروزي متفقين , تعدادي از افسران انگليسي در سال 1322به منزل آيت الله كاشاني هجوم بردند, اما موفق به دستگيري او نشدند. او مدتها مبارزات خود را مخفيانه ادامه داد, تا اين كه در آستانه ءانتخابان دورهء چهاردهم مجلس شوراي ملي ايران , توسط مأموران انگليسي دستگير و روانهء زندان شد. عكس العمل مردم تهران در مقابل جنايت استعمار اين بود كه او را به نمايندگي تهران انتخاب كردند. او به مدت (1) 28ماه در زندان متفقين , در بدترين وضعيت , همراه با شكنجه قرار داشت و هرگز ذره اي از اصول اعتقادي و جهادي خود, عدول نكرد. او در بيدادگاه متفقين در سال 1320در هنگام محاكمه صريحاً اعلان مي كند و مي گويد: (2)

شايان توضيح است كه تا اين زمان امتياز و حق استخراج نفت ايران منحصراً به انگليس داده شده بود و پس ازپايان جنگ جهاني دوم در سال 1323در زمان نخست وزيري ساعد, شركت شِلْ و دو كمپاني ديگر امريكايي پيشنهاداتي براي گرفتن امتياز نفت ايران به دولت دادند. سپس شوروي وارد صحنه شد و امتياز نفت شما را از ايران تقاضا نمود.

تا قبل از آمدن پيشنهاد شوروي , هيچ يك از نمايندگان مجلس شوراي ملي ـ نه مصدق و نه ديگران ـ با پيشنهادسه كمپاني امريكايي هيچ گونه اظهار مخالفت نكردند. فقط نمايندگان حزب توده , به علت وابستگي به شوروي بادادن هر گونه امتياز نفت به اجنبي مخالفت نمودند, اما همين توده اي هاي مخالف وقتي با تقاضاي شوروي مواجه شدند, از موضع خود عدول كردند و اعلان كردند ما با دادن امتياز نفت به برخي كشورها مانند شوري كه جنبه ءامپرياليستي ندارند, موافق هستيم !(3) مصدق نيز تا قبل از پيشنهاد شوروي يك كلمه با پيشنهاد كمپاني شِلْ و دوكمپاني ديگر امريكايي اظهار مخالفت نكرده بود, ولي طي سخنراني تندي عليه شوروي .

را مطرح مي كند. مفهومش اين است كه امتياز جديد نفتي به هيچ كشوري , اعم از امريكاو شوروي داده نشود, اما امتيازات قبلي كه به انگليس داده شده بود, سر جاي خود محفوظ بماند. انگليس از پيشنهادمصدق , حمايت نمود. البته مصدق نمي توانست با انگليس مخالفت كند, زيرا او وامدار انگليس بود. به ديگر سخن :رضا شاه به دستور دولت بريتانيا سيد ضياء الدين و مصدق را از صحنهء سياست خارج كرده بود. مصدق در احمد آبادِتهران , به ظاهر به زراعت مشغول گرديد و سيد ضيا به فلسطين تبعيد شد, تا به اين وسيله اين دو مهره را با چهره ءمردمي و انقلابي و مخالف استبداد و طرفدار وطن و مليّت مجدّداً وارد صحنه نمايد, اما آن دو موظف بودند در امورسياسي ـ به ظاهر ـ مخالف هم باشند و عليه يكديگر موضع گيري كنند, تا رهبري هر دو جناح موافق و مخالف نفوذاجانب , در دست مهره هاي آموزش ديدهء بيگانه باشد. تا هر كدام از دو جناح به پيروزي رسيدند, منافع انگليس درخطر نباشد.

طبق نوشتهء دولت آبادي , رضا شاه هشت مشاور خصوصي در مسايل كشور داشت , كه از جمله آن ها: مشيرالدوله , مستوفي الممالك , دكتر مصدق و خود دولت آبادي بود كه مقام نخست وزيري رضا شاه را داشت .(4)

بالاخره سخنراني تند مصدق و طرح سياست موجب شد نمايندگان مجلس كه ـ به قول دكترجلال الدين مدني ـ عمدهء نمايندگان آن عوامل بيگانه بودند(5) موضوع نخست وزيري مصدق را پيشنهاد نمايند.

مصدق در آذر ماه 1323طي نطقي در مجلس , موضوع عدم اعطاي امتياز جديد نفت را مطرح مي كند و آن را با به تصويب مي رساند.

لازم است بدانيم غلام حسين رحيميان , نمايندهء مردم قوچان در مجلس , مادهء واحده اي را در همين رابطه به مجلس مي دهد, مبني بر اين كه .رحيميان هنگام ارائهء اين ماده واحده , طي نطقي در مجلس , به مصدق و نمايندگان خطاب مي كند: .

آن گاه به شخص مصدق خطاب كرد و گفت : , ولي مصدق حاضر نشد آن را امضا كند.(6)

بالاخره طرح رحيميان با مخالفت مصدق مسكوت ماند و به تصويب نرسيد.

نقش مداوم آيت اللّه كاشاني در ملي شدن صنعت نفت

مخالفت دكتر مصدق با ملي شدن صنعت نفت ايران به طور مطلق , در حالي بود كه از يك سال پيش تر از آن ,آيت اللّه كاشاني در محاكمهء خويش صريحاً مخالفت خود را با شركت نفت انگليسي اعلام نموده بود. در سال 1326ه دولت انگليس با جمع آوري يهوديان دنيا در فلسطين در صدد تأسيس و تشكيل دولت اسرائيل بود, آيت اللّه كاشاني با صدور اطلاعه و سخنراني هاي خويش , ضمن حمايت از مردم فلسطين و دعوت مردم براي كمك به فلسطيني و تحريك براي جنگ با صهونيست ها, مبارزه در جهت قطع دست انگليس از نفت ايران را در درجهء اوّل فعاليت قرار مي دهد.(7)

چند روز قبل از 15بهمن سال 1327ـ كه روز تيراندازي به سوي شاه بود ـ اعلاميه شديداللحني عليه انگليس وشركت نفت و دولت هاي دست نشاندهء آن در ايران صادر كرد و مردم را به يك مبارزه همگاني دعوت نمود. به دستورشاه , كاشاني در نيمهء شب 16بهمن با ضرب و شتم دستگير مي شود و ابتدا به قلعهء فلك الافلاك خرم آباد تبعيد وزنداني مي گردد و سپس به لبنان تبعيد مي شود.

كاشاني در تبعيد گاه لبنان با صدور اعلاميه مردم ايران را به اتحاد و مبارزه عليه حكومت شاه دعوت مي كند وعلت تبعيد خود را, مسئلهء ملي شدن نفت ايران و مخالفت با يغماگري انگليسي ها در شركت نفت و تغيير قانون اساسي براي ايجاد حكومت ديكتاتوري و مسلط كردن ايادي بيگانه بر كشور بيان مي كند.(8)

پس از تبعيد شدن آيت اللّه كاشاني , بسياري از مخالفان دولت مرعوب شدند و سكوت اختيار كردند. مجلس پانزدهم و عوامل انگليس در ايران , پنداشتند وضعيت مساعدي براي انعقاد قرار داد نفتي ديگري براي تحكيم منافع انگليس فراهم شده است . لذا هيأت نمايندگي شركت نفت انگليس و ايران , به رياست وارد تهران شد وقرارداد الحاقي تنظيم گرديد, اما چون اين قرار داد در اواخر دورهء مجلس پانزدهم بود, به تصويب آن مجلس نرسيد و به مجلس شانزدهم كشيده شد. مصدق كه به دستور انگليس توسط رضاشاه پس ازمجلس چهاردهم از صحنهء سياست كنار زده شده بود تا با چهرهء مردمي و اپوزيسيون وارد صحنه شود و لذا درمجلس پانزدهم نماينده نبود و در مجلس شانزدهم خود را كانديدا نكرده بود, يك باره با دعوت اقليت مجلس واردصحنهء سياست شد و به عنوان اعتراض به دخالت دولت در انتخابات به اتفاق هيجده نفر ديگر در دربار متحصن گرديد. در روز انتخابات , عبدالحسين هژير وزير دربار با شليك چند گلوله توسط يكي از اعضاي فدائيان اسلام به قتل مي رسد.

انتخابات تهران با اين بهانه ابطال مي گردد و در انتخابات مجدد تهران , مصدق شركت مي كند و رأي مي آورد و به همراه هيجده نفر از متخصصان جبههء ملي را تشكيل مي دهد و خود رياست آن را به عهده مي گيرد و مخالفت خود رافقط با قرار داد الحاقي گس ـ گلشائيان ـ اعلام مي كند. آيت اللّه كاشاني پس از يك سال و نيم تبعيد, با استقبال بي نظير و تاريخي مردم , وارد تهران مي شود و در بدو ورود, طي بيانيه اي تصريح مي كند نفت ايران متعلق به ملت ايران است . او مخالفت خويش را با تمام قراردادهاي نفتي ايران اعلام مي كند.

در پنجم تيرماه 1329رزم آرا عامل سياست انگليس و امريكا و رئيس ستاد ارتش با حفظ سمت نخست وزيري را به عهده گرفت . آيت اللّه كاشاني با صدور اعلاميه اي رزم آرا را عامل بيگانه معرفي نمود و در آذر ماه همان سال طي بيانيه اي با تأكيد بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور, از مردم خواست آن قدر در مورد ملي شدن صنعت نفت پافشاري كنند تا طرفداران شركت نفت , ناچار به اطاعت افكار عمومي گردند.

بر خلاف آن چه كه برخي با تبليغات و شايعات , مصدق را قهرمان ملي شدن صنعت نفت معرفي مي كنند. ملاحظه گرديد نقش مصدق قابل مقايسه با نقش آيت اللّه , كاشاني نيست . او با طرح رحيميان مخالفت كرد.حتي در سوم دي ماه 1329دكتر بقايي طرحي را به امضاي يازده نفر از نمايندگان مجلس رساند و در آن , پيشنهادملي شدن صنعت نفت سراسر ايران را ارائه نمود. طرحي براي مطرح شدن در مجلس , نيازمند امضاي پانزده نماينده است , به دليل حد نصاب نرسيدن امضا, اين طرح متوقف شد.

دقت داريد اگر اعضاي جبهه ملي كه رئيس آن مصدق بود, اين طرح را امضا مي كردند, مشكل حل مي شد.

در هشتم دي ماه 1329آيت اللّه كاشاني مجدداً طي اعلاميه اي از مردم ايران خواست جهت ملي شدن صنعت نفت , متينگ تشكيل دهند. مردم تهران در ميدان بهارستان تجمع نمودند و در قطعنامهء مراسم خود, خواستار ملي شدن صنعت نفت در تمام ايران شدند.

سرانجام با سخنراني ها و اطلاعيه ها و مبارزات ممتد آيت اللّه كاشاني و بيداري مردم , كمسيون نفت مجلس شانزدهم به رياست مصدق , مجبور شد موضوع ملي شدن صنعت نفت را در سراسر ايران تصويب نمايد. اين طرح پس از تصويب در كمسيون نفت , در 24اسفند ماه در مجلس شوراي ملي , و در 29اسفند سال 1329در مجلس سنابه تصويب نهايي رسيد.

(پـاورقي 1.مرحوم آيت الله كاشاني چندين نوبت دستگير و زنداني شد. 28ماه فقط مربوطه به اين نوبت بود.

(پـاورقي 2.جلال الدين مدني , تاريخ سياسي ايران , ج 1 ص 142

(پـاورقي 3.همان , ص 143

(پـاورقي 4.حسن آيت , درس هايي از تاريخ سياسي ايران , ص 117

(پـاورقي 5.تاريخ سياسي ايران , ص 142

(پـاورقي 6.حسن آيت , درس هايي از تاريخ سياسي ايران , ص 130و جلال الدين مدني , تاريخ سياسي ايران , ص 145

(پـاورقي 7.جلال الدين مدني , همان , ص 172

(پـاورقي 8.همان , ص 176مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.