-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3148 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

ديدگاه امام را در مورد آيت اللّه كاشاني بيان كنيد.

در مورد شخصيت و نقش اوّل آيت اللّه كاشاني در نهضت ملي كردن صنعت نفت و نقش وي دررهبري قيام و مبارزه عليه استبدادِ داخلي و استعمار خارجي و هم چنين موقعيت ممتاز آيت اللّه كاشاني در مقام رهبريت نهضت عراق عليه بريتانياي استعمارگر, همو كه در جايگاه فرماندهي جنگ , اسلحه بر دوش , در خط مقدم جبهه جنگ , با نيروهاي انگليسي مي جنگيد, در پاسخ سؤال 28 مصالب مفيد و روشنگري بيان شد. براي اطلاع بيش تر از ابعدا شخصيت و مبارزات اين فقيه فرزانه , مي توانيد با مطالعهء كتاب هاي :

1 درس هايي از تاريخ سياسي ايران ;

2 نگرشي كوتاه به نهضت ملي ايران , هر دو اثر از شهيد حسن آيت ;

3 تاريخ سياسي ايران ـ از دكتر جلال الدين مدني ـ بهره بگيريد.

اما در مورد نظر حضرت امام خميني ره در مورد آيت اللّه كاشاني , به پيوست قسمتي از يك سخنراني امام رامي آوريم , كه در آن هم از آيت اللّه كاشاني و هم از آيت اللّه شيخ فضل اللّه نوري ـ كه سؤال 31شما است ـ صحبت شده است . در قسمتي از آن امام ره مي فرمايد: .

.

شما متوجه باشيد اين ها شروع كردند از اول جوي بسازند كه اين حكومت را بشكنند.

من توفيق آقايان را در خدمت به جمهوري اسلامي و اسلام از خداي تبارك و تعالي خواستارم و اميدوارم كه همهء آقايان موف باشند كه به اين ملتي كه اين همه در تحت ظلم و فشار بوده است خدمت بكنند و همه با هم هم صداو هم عمل منظورشان همين باشد كه نجات بدهند اين كشور را از مسائلي كه برايش پيش مي آيد. من امروز مغتنم است كه در حضور آقايان يك مطلبي را عرض كنم و اين مطلب مال همه است , نه مال شماها, مال همه , هم مسؤولين كشور است و هم مردم , ما تجربه هايي كه برايمان نقل شده است يا از تجربه هايي كه خودمان در جريانش بوديم بايديك مطالبي را در نظر داشته باشيم .

در دوران مشروطه را كه همه آقايان شنيده اند يك عده اي كه نمي خواستند كه در اين كشور اسلام قوه داشته باشدو آن ها دنبال اين بودند كه اينجا را يا به نحوي طرف خودشان بكشانند, آن ها جو سازي كردند به طوري كه مثل مرحوم آقا شيخ فضل اللّه كه آن وقت يك آدم شاخصي در ايران بود و مورد قبول بود همچو جوسازي كردند كه درميدان علني ايشان را به دار زدند و پاي آن هم كف زدند و اين نقشه اي بود براي اين كه اسلام را منعزل كنند و كردند واز آن به بعد ديگر نتوانست مشروطه يك مشروطه اي باشد كه علماي نجف مي خواستند, حتي قضيه مرحوم آقا شيخ فضل اللّه را در نجف هم يك جور بدي منعكس كردند, كه آن جا هم صدائي از آن در نيامد, اين جوي كه ساختند درايران و در ساير جاها, اين جو اسباب اين شد كه آقا شيخ فضل اللّه را با دست بعضي از روحانيون خود ايران محكوم كردند و بعد او را آوردند در وسط ميدان و به دار كشيدند و پاي آن هم ايستادند كف زدند و شكست دادند اسلام را درآن وقت و مردم غفلت داشتند از اين عمل , حتي علما هم غفلت داشتند. اين كه آن جا بود, ما در زمان خودمان هم آقاي كاشاني را ديديم .

آقاي كاشاني از جواني در نجف بودند و يك روحاني مبارز بودند مبارزه با استعمار, آن وقت البته انگلستان بودمبارزه با او در ايران هم كه آمدند تمام زندگي شان صرف همين معنا شد و من از نزديك ايشان را مي شناختم . در يك وقت وضع ايشان طوري شد كه وقتي كه از منزل مي خواست حركت كند فرض كنيد بيايند به مسجد شاه , مسجد شاه مطلع مي شد, در نظر داشتند, اعلام مي شد, اين طور بود وضع ايشان , بعدش ديدند كه اگر چنانچه يك روحاني درميدان باشد لابد اسلام را در كار مي آورد, اين حتمي است و همين طور هم بود. از اين جهت شروع كردند به جوسازي آن طور جو سازي كردند كه يك سگي را عينك به آن زدند و آن طور كه من شنيدم عينك زدند و از طرف مجلس آوردند اين طرف و به اسم آيت اللّه و من خودم در يك مجلسي بودم كه مرحوم آقاي كاشاني وارد شد در آن مجلس , مجلس روضه بود, هيچ كس پا نشد, من پا شدم و يكي از علماي تهران كه الان هم هستند و من جا دادم به ايشان (جا هم ندادند) اين جو را درست كرده بودند براي آقاي كاشاني كه ديگر از منزلش نمي توانست بيرون بيايد,در يك اطاقي محبوس بود در منزلش طوري كه نمي توانست بيرون بيايد. چند دفعه هم گرفتند چه كردند, آن جا هم شكت دادند. مسلمين را شكست دادند, من حالا مي خواهم يك هشداري به آقايان بدهم , مسأله الان به يك وضعي در آمده است كه انسان مي بيند كه مشغول جو سازي هستند, مي شنود كه مشغول جوسازي هستند و به تدريج مي خواهند اين كار را عملي اش كنند; يعني ديدند كه ايران با اين مسائلي كه در دنيا مي خواهند حل كنند نتوانسته اندكاريش بكنند, حمله كردند, حمله نظامي كردند ـ عرض مي كنم كه ـ اقتصادش را چه كردند, محصور كردند و همه كاري كردند, نشد آن كاري را كه آن ها مي خواهند, يعني منعزل كردن اسلام را مي خواهند. الان آن ها آنقدري كه ازاسلام خوف دارند, نه شوروي از آمريكا آن قدر خوف دارد, نه امريكا از شوروي براي اين كه تمام اين مصالحي كه آن ها به خيال خودشان مي خواهند ـ از مصالحي كه براي خودشان تهيه كنند و تمام سوء استفاده هايي كه از تما مدنيامي خواهند بكنند, مي بينند كه اگر چنانچه اين ترتيبي كه ايران روي كار آمده است و مشغول است , اين عملي بشودهمه جا لنگ خواهد شد, مسأله , مسأله ايران نيست حالا, آن وقت ها صحبت , صحبت ايران بود. الان وضع جوري شده است كه هر جا مي يني كه الان فرض كنيد كه در پاكستان دارند مي گوين

د كه اسلام , خوب , دولتش هم ملغي مي شود, اين را مي گويند, در جاهاي ديگر هم همين طور دارند مي گويند, در سياهپوستان امريكا هم صدا در آمده است , اين ها الان خودشان هم مي بينند كه در شوروي هم كه صدا در آمده , خوب , مسلمين هم آن جا زيادند, آن هامي بينند كه اگر مهلت به اين كشور بدهند ممكن است كه منافع آن ها را در تمام دنيا به خطر بيندازد, جنگ عمومي هم كه نمي توانند راه بيندازند بخواهند جنگ راه بيندازند دنيا به هم مي خورد, نمي كنند. آن ها عاقل تر از آن هستند كه جنگ عمومي راه بيندازند. اين ها مي خواهند با وسيله هايي با حيله هايي از اين جا شروع كنند, از ايران شروع كنند.از ايران شروع كردن هم يكدفعه نمي شود بروند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.