-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3149 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ديدگاه امام را در مورد دكتر محمد مصدق بيان كنيد.

امام در مورد دكتر مصدق فرمود: . البته ما در مقام قضاوت نيستيم , فقط مي خواهيم به سؤال شما پاسخ دهيم و اميد است ذكر گوشه اي ازبيانات حضرت امام (ره ) در مورد مصدق , واقعيتي را كه براي برخي در هاله اي از ابهام قرار دارد, شفاف نمايد.

اشتباهات مصدق از نقطهء قوت او بيش تر بود, كمونيست ها را آزاد گذاشت و شاه تار و مار شد, ولي به زودي برگشت . امام خميني (ره ) در آغاز انقلاب مكرر در مورد خظر ملي گراها و ملي گرايي , هشدار داد و فرمود: . با توجه به بافت فكري غرب مداري اكثر افرادِ دولت موقت و بني صدر كه غالباً فرزندان جبههء ملي و پيروان افكار مصدق بودند, امام بارها به آن ها و رئيس جمهور وقت و مجلس تذكر دادند ملي گراها نبايد به دولت و مجلس راه پيدا كنند. در سال 59 طي نطقي فرمود: .(1)

توجه نموديد كه امام (ره ) ملي گرايي را در تقابل با اسلام مي داند و به عنوان يكي از افراد حاضر و شاهد درصحنه گزارش مي دهد كه در زمان حكومت مصدق , همان برخورد با مدرسه فيضه شد كه در زمان پهلوي شد.

قريب به يك سال بعد از آن سخنراني , وقتي جبههء ملي و منافقين و كمونيست ها لايحهء قصاصي را كه مرحوم آيت الله شهيد بهشتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده بود, غير انساني خواندند و نهضت آزادي با سكوت خويش موضع آن ها را تأييد كرد. امام طي سخنراني خطابه به نهضت آزادي و قلم به دستاني كه در روزنامه هاي آن روز عليه احكام اسلام چيز مي نوشتند, خروشيد و فرمود: .(2)

نهضت آزادي پس از اين بيانيه في الفور اعلاميه داد و حساب خود را از جبههء ملي جدا كرد.

اين ديدگاه امام دربارهء مصدق بود. شما خودتان مي توانيد برداشت نماييد.

البته مرحوم آقاي طالقاني معتقد بودند يك عده شياطين آمدند بين مصدق و كاشاني اختلاف انداختند و گرنه مصدق قصد خيانت به اسلام و ملت را نداشت . اين امر داستاني طولاني دارد, بايد انسان با نظر عميق تر به آن بنگرد.با اين وجود امام ديد مثبتي راجع به مصدق نداشت .

(پـاورقي 1.امام خميني (ره ) صحيفهء نور, ج 12 ص 256 تاريخ سخنراني 59429

(پـاورقي 2.همان , ج 15 ص 16ـ 17و 19و 20 تاريخ سخنراني 60325مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.