-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31499 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قدرت تشخيص در افراد چگونه رشد ميكند؟

براي بالا بردن قدرت تشخيص و ديد و درك صحيح مسأله شناخت حق و باطل، شناخت نيك و بد، شناخت دوست و دشمن، شناخت مفيد و زيان بخش و شناخت عوامل سعادت و يا بدبختي: 1. قرآن كريم، در يك دستور كلي ميفرمايد: يـَاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِن تَتَّقوا اللّهَ يَجعَل لَكُم فُرقانـًا; (انفال،29) اي كساني كه ايمان آوردهايد! اگر از ]مخالفت فرمان[ خدا بپرهيزيد، براي شما وسيلهاي براي جدايي حق از باطل قرار ميدهد ]و روشن بيني خاصي كه در پرتو آن حق را از باطل خواهيد شناخت[ و گناهان شما را ميپوشاند و شما را ميآموزد.... قلب آدمي، هم چون آئينه است و وجود هستي پروردگار هم چون آفتات عالمتاب، اگر اين آئينه را زنگار هوا و هوس تيره و تار كند، نوري در آن منعكس نخواهد شد; اصولاً هر بيتقوايي سرچشمه يك نوع ناآگاهي و يا سوء تشخيص است، ولي در سايه تقوا و پرهيزگاري، ميتوان در حالات مردان و زنان روشن بينيهايي مشاهده كنيم كه هرگز از طريق علم و دانش معمولي قابل درك نيست، آنها بسياري از حوادث را كه در لابلاي آشوبهاي اجتماعي ريشه آن ناشناخته بود، بخوبي ميشناختند و چهرههاي منفور دشمنان حق را از پشت هزاران پرده فريبنده ميديدند!

در آيه 282 سوره بقره نيز دربارة آثار تقوا ميفرمايد: واتَّقوا اللّهَ ويُعَلِّمُكُمُ اللّهُ; تقوا پيشه كنيد و خداوند به شما تعليم ميدهد..

2. نور ايمان و بينش ايماني; مقصود از ايمان، اذعان به يك رشته از واقعيات خللناپذير; مانند، خدا و سراي جاويدان، فرشتگان و پيامبران و كتابهاي آنها است اَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدرَهُ لِلاِسلـَمِ فَهُوَ عَليَ نُورٍ مِن رَبِّهِ; (زمر،22) آيا كسي كه خدا سينهاش را براي اسلام گشوده كرده و بر فراز مركبي از نور الهي قرار گرفته ]هم چون كوردلاني است كه نور هدايت به قلبشان راه نيافته[. مقصود از نور در آية فوق خود ايمان يا بينشي است. كه ايمان، به دارنده آن ميبخشد. مطالعات پيگير و مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علماي صالح، خودسازي و تهذيب نفس، پرهيز از گناه و مخصوصاً غذاي حرام ياد خدا كردن، آن چنان نور و روشني در دل ايجاد ميكند كه راه زندگي را در جنبههاي معنوي و مادي براي انسان روشن ميسازد.( ر.ك: منشور جاويد قرآن، آيت اللّه جعفر سبحاني، ج 3، ص 129 ـ 147، انتشارات توحيد / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 424 ـ 429، دارالكتب الاسلامية. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.