-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3150 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ولايت فقيه يعني چه و آيا با جمهوريت تضاد دارد؟

واژه ولايت و و و امثال اين ها كه از پر استعمال ترين واژه هاي قرآن كريم است , به گونه اي كه در 124مورد, به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن كريم آمده , ريشهء همهء آن ها است . معناي اصلي اين كلمه قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است , به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد; يعني اگردو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان آن ها نباشد, استعمال مي شود. به همين مناسبت اين كلمه در مورد قرب و نزديكي , دوستي , نصرت وياري , تصدّي امر, سرپرستي و صاحب اختياري يك كار, تسلّط و معاني ديگر از اين قبيل استعمال شده است >.(1)

اما در اصطلاح , ولايت به معناي حكومت و تصدّي امر و سرپرستي و صاحب اختياري كاري يا اموري را داشتن است . به معناي حاكم مي باشد. حضرت امام مي فرمايد: .(2) حكومت اسلام , حكومت قانون است . در اين طرز حكومت , حاكميت منحصر به خدا است و قانون , فرمان و حكم خدا است . قانون اسلام يا فرمان خدا, بر همهء افراد و بر دولت اسلامي , حكومت تامّ دارد و همه ءافراد از رسول اكرم 6گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد, تا ابد تابع قانون هستند.(3)

سپس امام مي فرمايد: چنان كه پيامبر اكرم 6فرمود:

الرسل >.(4)

بنابراين , ولايت فقيه , ولايت و حكومت فرد نيست , بلكه حكومت فقه و قانون الهي به مردم است و فقيه صرفاًكارشناس و متخصص در شناخت احكام الهي و مسئول اجراي آن است .

امام خميني ره مي فرمايد: حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين , تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 6معيّن گشته است . مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي است .

امّا آيا ولايت فقيه با جمهوري تضاد دارد؟ بايد اوّلاً مشخص شود جمهوريت يعني چه ؟ چنان كه در پاسخ سؤال چهارده گفته ايم , . حكومت جمهوري حكومتي است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشي از ميل و ارادهء كساني باشد كه آن را انتخاب كرده اند, و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعي و بلكه در هيچ موضوعي ـ امكان پذير نيست , رأي اكثريت مردم ملاك عمل قرار مي گيرد.

ثانياً: بديهي و واضح است تشكيل حكومت اسلامي در جامعه اي امكان پذير است كه اكثريت مردم آن , مسلمان و خواستار اجراي احكام و قوانين اسلامي باشند, چنان كه تشكيل حكومت هاي ديگري چون يهودي , مسيحي ,سوسياليستي و... در كشوري ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژي و خواهان تشكيل حكومتي برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.

تشكيل حكومت اسلامي بر محوريت ولايت فقيه مذهب تشيع از ديگر مذاهب و مكاتب است . به بيان ديگر: ولايت فقيه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان 7يكي از ضروريات فقه شيعه است . صاحب جواهر,يكي از اركان و اساطين فقهاي شيعه مي گويد: كسي كه ولايت فقيه را قبول نكند, طعم فقه را نچشيده و تذوّق نكرده است .

امام خميني ره فرمود: .(5)

بنابراين , چگونه مي توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت , يعني ملاك قرار گرفتن آراي اكثريت مردم تضاد دارد, در حالي كه اكثريت مردم ايران , مسلمان و داراي مذهب شيعه دوازده امامي هستند و طبعاً خواستاراجراي احكام و قوانين اسلام بر پايهء قرآن و فقه اهل البيت : هستند و آحاد مردم براي تحقق و اجراي آن ـ چه قبل از پيروزي انقلاب و چه بعد از آن ـ هر گونه مصائب و شدايد را تحمل نمودند و شكنجه ديدند و مجروح شدند وشهيد دادند و....

از سوي ديگر, در چندين اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اكثرين نود و هشت درصد مردم به آن رأي دادند, ولايت فقيه به عنوان محور اساسي حكومت اسلامي ذكر شده است , از جمله در اصل پنجم : .

امام خميني ره فرمود: مجموعهء قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده , توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است . اين توافق و پذيرفتن (مردم ) كار حكومت را آسان نموده و به خودِ مردم متعلق كرده است .

چون اين سؤال از شبهاتي است كه امروزه دشمنان حاكميت دين اسلام , با هزينه هاي زيادي آن را مطرح مي كنندتا اذهان جوانان پاك دل را غبار آلود نمايند, براي تبيين شفاف تر, به شيوه و كلام ديگري اين سؤال را پاسخ مي گوييم .

مشهور ميان فقهاي شيعه از گذشته تا كنون اين بوده كه فقيه از سوي شارع مقدس به عنوان منصوب شده ومشروعيت از ناحيهء شرع مقدس تأمين شده است . به ديگر بيان : مشروعيت حكومت از ناحيهء شرع حاصل شده و شارع بوده كه به هر كسي كه به مقام فقاهت برسد و داراي عدالت باشد و قدرت ادارهء جامعه را داراباشد, ولايت اعطا كرده است . اما شخصِ واجد شرايط براي اِعمال حكومت و ولايت , نيازمند مقبوليت از ناحيه ءمردم است . اگر مردم او را نپذيرند, او عملاً توانايي اِعمال ولايت را نخواهد داشت . بنابراين مردم اگر فقيه را نپذيرند,عملاً فقيه در عين حالي كه ولايت دارد, نمي تواند اِعمال حكومت كند, مانند معصومان : كه ما معتقديم به صورت خاص از ناحيهء خداوند نصب شده اند و در عين حال بسياري از مردم چون با آن ها هماهنگي و همكاري نداشته اندنتوانستند اِعمال ولايت كنند و حكومت تشكيل دهند و اين امكان در خارج برايشان پيدا نشد, اما اگر مردم هماهنگي پيدا كردند, علي بن ابيطالب 7توانستند ادارهء امور را به دست بگيرند. اين جا ما معتقد نيستيم مردم بودندكه حكومت را به علي 7دادند و به حكومت او مشروعيت بخشيدند, بلكه در واقع علي 7در موقع خانه نشيني ,ولايت داشت , ولي نمي توانست اين ولايت را در خارج اِعمال كند.

امكان تحقق اين ولايت در خارج وجود نداشت و مردم زمينهء تحقق ولايت را فراهم كردند.(6)

در روزگار غيبت چون فقها متعدد هستند, بنابر نظريهء همهء كساني كه داراي سه شرط لازم يعني فقهاهست , عدالت و قدرت و كفايت تدبير به ادارهء شئون جامعه باشند, ولايت دارند.

وحدت ولايت و رهبريت

اما ولايت فقهايي كه داراي سه شرط مذكور باشند, در مقام تئوري و نظري سخني است برخاسته از متن معارف ارزشمند شيعه , ليكن در مقام عمل و كاربري نمي شود همه فقها در زمان واحد اِعمال ولايت كنند. امام رضا7رمود: .(7)

مديريت متعدد نه تنها جامعه را به سوي رشد و كمال و پيشرفت اجتماعي و تقويت ايمان و اطاعت حق تعالي هدايت نمي كند, بلكه عامل توسعه و تعميم گناه و معصيت مي گردد. بر اساس روايات و مفاد آيهء شريفهء (8)در قانون اساسي راهي براي انتخاب شخص پيش

بيني شده است كه هم . مردم با آراي خود, خبرگان را انتخاب مي كنند و خبرگان منتخب جمهور مردم , كسي را كه صلاحيت براي رهبري داشته باشد, تعيين مي كنند. كلام حضرت امام ره را حُسن ختام پاسخ قرار مي دهيم . امام مي فرمايد:.(9)

(پـاورقي 1.مرتضي مطهري , مجموعهء آثار, ج 3 ص 255 256

(پـاورقي 2.امام خميني , ولايت فقيه , ص 40

(پـاورقي 3.همان , ص 34

(پـاورقي 4.محمد رضا حكيمي و..., الحياة, ج 2 ص 335

(پـاورقي 5.ولايت فقيه , ص 113

(پـاورقي 6.هادوي , هفته نامهء شما, پنج شنبه 8آبان 1376 ص 8

(پـاورقي 7.الحياة, ج 2 ص 365

(پـاورقي 8.نحل (16 آيهء 43

(پـاورقي 9.پيام انقلاب , ج 2 ص 110 ناشر پيام آزادي .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.