-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31588 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از آيه ...وَ لاَيُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ; خداوند گروهي از مردم را در روز قيامت تزكيه و پاك نخواهد كرد. چيست؟ لطفا توضيح دهيد.

آية بالا در دو جاي قرآن مجيد آمده كه يكي آية 174 سورة بقره و ديگري آية 77 سوره آلعمران ميباشد كه هر دو آيه دربارة اهل كتاب است; اهل كتابي كه حق را ميپوشانند و نقض عهد نموده، پيمان خود با خدا را با چيز مادّي معامله ميكنند; اينان گرفتار سه عذاب ميشوند:

1. در آخرت نصيبي ندارند; 2. خدا با آنان سخن نميگويد; 3. آنها را تزكيه نميكند.

مرحوم علامه طباطبايي ميگويد: چون در بخش سوم، كلام الهي، مطلق بوده به آخرت مقيد نشده است، معنا و مراد، عامّ ميشود; بدين معنا كه آنها را در دنيا و آخرت تزكيه ننموده، عذاب مينمايد.(تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 3، ص 265، جامعه مدرسين.)

تزكيه به معناي تطهير است.(مفردات راغب، ص 218.) تزكيه به معناي رشد و نتيجه صالح دادن ميباشد.(الميزان، همان.)

مفسران در آية شريف، عبارت وَ لاَيُزَكِّيهِم كه به معناي لا يطهرهم هست را اين گونه تفسير كردهاند: يعني، آنها را به منزله پاكان قبول نميكند، ديگر آن كه آنها را به وسيلة مغفرت از گناه و كثيفي پاك نميكند و آنها را عقوبت مينمايد، ديگر آن كه، آنها را ازكيا نمينامد، بلكه حكم ميكند كه آنها كافر و فاجرند.(طبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 122، مكتبة الحياة.)

در پايان با تشكر از اظهار لطف جنابعالي هر كسي به نسبت خويش، در جامعة ديني مسئوليت دارد، مسئوليت اين واحد، پاسخگويي به پرسشهاي قرآني شما عزيزان است. مطالعه و تدبّر در پاسخ و رفع پرسش و شبهه، مسئوليت شماست; ديگر آن كه ميتوانيد با ديگر دوستان خويش، اين موضوع را در ميان گذارده تا اگر آنها نيز پرسشهايي دارند، از اين واحد بپرسند و از امكانات آن استفاده كنند.

پيروزي و سرافرازي شما، اميد و آرزوي ماست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.