-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31603 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چهرة واقعي نكير و منكر در شب اوّل قبر به چه صورت است؟

سيماي فرشتگان الهي كه براي نخستين بار در لحظه مرگ، و سپس هنگام پرسش قبر و مراحل پس از آن، با انسان روبهرو ميشوند، به عمل فرد بستگي دارد. اگر متوفّا فردي مؤمن و با تقوا باشد، نكير و منكر با چهرهاي خندان و بشّاش با او ملاقات ميكنند، و اگر فردي فاسق و گناهكار باشد، با چهرهاي عبوس و غضبناك با او برخورد مينمايند.

قرآن مجيد، فرشتگاني را كه مأمور جهنّم ميباشند، چنين توصيف ميفرمايد: عَلَيْهَا مَلَغكَةٌ غِلاَ ظٌ شِدَادٌ لآيَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُم;(تحريم،6) بر جهنّم فرشتگاني گمارده شده كه خشن و سختگيرند و هرگز مخالفت فرمان خدا نميكنند. از آن جا كه جهنّم، كانون خشم و غضب است، مأموران او نيز قيافهاي خشن و غضبناك دارند.

موسي بن جعفر7 از پدر خود امام صادقنقل ميكند: هنگامي كه فردي از دنيا برود، اگر مؤمن باشد هفتاد هزار ملك تا نزديك قبر او را تشييع ميكنند، وقتي او را دفن كردند، نكير و منكر به نزد او ميآيند، از او ميپرسند خداي تو كيست، پيغمبر تو كيست؟ تا آخر... او همه را به خوبي پاسخ ميدهد، سپس تا چشم كار ميكند، قبر وي توسعه پيدا مييابد و از طعام بهشتي براي او ميآورند و روح و ريحان بر او وارد ميشوند; همان گونه كه در قرآن آمده است: فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِين # فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّتُ نَعِيمٍ ;(واقعه،88ـ89)

ولي اگر كافر يا منافق باشد، هفتاد فرشته عذاب كه نامشان زبانيه است، او را تشييع ميكنند;... هنگامي كه او را وارد قبر كردند و مردم پراكنده شدند، نكير و منكر در هولناكترين قيافه و بدترين صورت ميآيند و از اعتقادات وي ميپرسند، در جواب عاجز ميماند، يك ضربهاي به او ميزنند كه ناله او بلند ميشود...سپس دري از آتش به روي او باز و از هم حميم و آب جوشان جهنّم به او ميخورانند و اين است معناي قول خداوند تعالي: وَ أَمَّآ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّآلِّين # فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ;(واقعه،92ـ93)

از آيات و روايات استفاده ميشود كه عمل فرد در اين جهان، زمينهساز صورتها و سيرتها است، و تجسّم عمل، موضوعي است كه به خوبي از قرآن استفاده ميشود و دانش امروز نيز آن را امري ممكن ميداند. تمثل نكير و منكر براي منافق در قيافهاي هولناك، در واقع بخشي از تجسّم عمل او است.(بحارالانوار، مجلسي;، ج 6، ص 222، نشر: مؤسسة الوفأ، بيروت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.