-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا پولدار و بي پول از لحاظ بهره مندي از ثواب و رحمت الهي مساويند؟ كسي كه دم به دم به زيارت مكه و مشاهد مشرفه مي رود, با آدمي كه فقير است و نمي تواند اين كارها را بكند, آيا در آخرت از عدالت خداوند بهره مند خواهند شد؟ ثواب كدام بيش تر است ؟

پاداش هاي اخروي مبتني بر انجام وظائفي است كه هر مكلفي بر طبق مقدوراتي كه برايش هست ,انجام مي دهد و مسلم است وظيفهء همهء افراد در انجام تكاليفِ واجب و مستحب , يك جور نيست , بلكه هر كس به اندازهء وسع و طاقت خود وظيفه اي دارد (لا يكلف اللّه نفساً الاّ وسعها);(1) بنابراين كسي كه سالم است , ايستاده نمازمي خواند و كسي كه بيمار است و نمي تواند ايستاده نماز بخواند, بايد نشسته نماز بخواند. اين دو نفر (بيمار و سالم )اگر در بقيهء شرايط مساوي باشند, از حيث ثواب اخروي با هم مساوي خواهند بود, چون هر دو به وظيفه عمل كرده اند. توانمندي كه بارها به عتبات عاليات و مشاهد مشرّفه مي رود, با فقيري كه دلش مي خواهد به وظائف مستحبي عمل كند, ولي توانايي مالي ندارد, با هم مساوي هستند. يا كسي كه توانايي رفتن به جهاد را دارد با كسي كه توانايي ندارد, ولي آرزو مي كند اي كاش سالم بود و مي توانست به جهاد برود, اين دو نفر با هم مساويند و در نامه ءعمل هر دو, ثواب جهاد نوشته مي شود, در روايت فراواني به مطلب فوق اشاره شده است .

بعد از جنگ جمل و پيروزي علي 7بر اصحاب جمل , يكي از اصحاب عرض كرد: دوست داشتيم برادرم نيزهمراه ما در جنگ بود تا شاهد پيروزي ما بر دشمن باشد. حضرت فرمود: اگر دلش مي خواست با ما باشد, مانند اين است كه در لشكر ما بود, حتي كساني كه در صلب پدر و رَحِم مادرند, در اين جنگ همراه ما بودند.(2)

بعد از جنگ جمل وقتي غنائم را بين سربازان و اصحاب به طور مساوي تقسيم كردند, به هر كدام پانصد درهم داده شد و به علي 7هم همين مقدار داده شد. در اين هنگام شخصي كه در جنگ شركت نداشت , گفت : اي اميرمؤمنان ! گرچه من در جنگ نبودم , ولي قلبم با شما بود. به من هم از غنائم چيزي بده . امام 7سهم خود را به اوبخشيد.(3)

پيامبر6هنگامي كه از جنگ تبوك بر مي گشت , فرمود: .(4)

از امام صادق 7نقل است : .(5)

(پـاورقي 1.بقره (2 آيهء 286

(پـاورقي 2.نهج البلاغه , خطبهء 12

(پـاورقي 3.ناصر مكارم شيرازي , ترجمه و شرح نهج البلاغه , ج 1 ص 278

(پـاورقي 4.محمدي ري شهري , ميزان الحكمة, ج 4 ص 3415

(پـاورقي 5.همان , ص 3416

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.