-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3170 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشكل ديگر من اين است كه در مواقع حساس , تصميم گيري براي مشكل است و عقلم كارنمي كند و نمي توانم مهم ترين را برگزينم , چه كار كنم ؟

تصميم گيري در مورد بسياري از امور احتياج به تمركز اعصاب و ذهن دارد. اگر كسي در حال اضطراب و نگراني و تشويش خاطر باشد, نمي تواند تصميم بگيرد و هميشه در بين امواج احساسات ذهن به اين طرف و آن طرف سوق داده مي شود و تمركز از او سلب مي شود. عامل تشويش خاطر را بايد بزداييد, تا مانند گذشته در تصميم گيري هاو دچار اشكال نباشيد.

در مواردي كه احتياج به تصميم گيري جدّي داريد, از ديگران مخصوصاً از پدر و مادرتان كمك بگيريد و خودرا بي نياز و مستقل از آنان ندانيد. آنان را محرم اسرار خود بدانيد. البته بعضي مشكلات را لزومي ندارد به آنان بگوييد, اما در تصميم گيري از آنان كمك بخواهيد. سعي كنيد از گوشه گيري و فكر كردن زياد پرهيز كنيد. البته اين نه بدان معنا است كه بي جهت از خانه بيرون برويد

مقصود اين است كه خود را مشغول مطالعه , كارهاي هنري و كارهاي داخل خانه بنماييد. اگر فرصت داريد, به مطالعهء تفسير قرآن و كتاب هاي روايي , مانند ترجمهء اصول كافي روي آوريد. مطالعهء تفسير قرآن و احاديث ائمه :موجب نورانيت دل مي شود و دل صفا مي پذيرد. مي توانيد با برنامه ريزي به همهء كارهايتان برسيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.