-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين جانب با اين كه قبلاً خدماتي بودم و الآن بهيار و كمك بهيار شده ام و بايد به خاطر مسئوليت بيش تر و كار سخترتر, مزاياي بيش تري دريافت كنم , ولي كم تر از قبل , به من پرداخت مي كنند. در ثاني با 24سال خدمت , در گروه شش قرارم داده اند, در حالي كه بايد در گروه نه باشم . و از طرفي توان كمك و خرجي به عيال خودرا ندارم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

برادر عزيز و گرامي , وضعيت شغلي تان را بايد با ادارهء مربوطه يا ادارهء كار در ميان بگذاريد و علت عدم دريافت مزايا را سؤال بفرماييد. بديهي است هر اداره قانون مربوط به خود را دارد و بايد طبق قانون استخدام كشوري , مراعات قوانين را دربارهء افراد تحت پوشش خود بنمايد.

مشكلات خود را به مسئولان مربوطه گزارش كنيد و اگر جواب مثبتي دريافت نكرديد, به مسئولان بالاترمراجعه كنيد.

ناتواني در ادارهء زندگي , مسئله اي فراگير است و همگان دچار آن هستند. غالب همكاران و هم سن و سالان شمابا قرض گرفتن و پرداخت قسطهاي ماهانه رو به رو هستند. مسئولين كشور بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه بار مشكلات بر دوش مردم سنگيني نكند و هر فرد بتواند نسبتاً زندگي راحتي داشته باشد. قناعت كردن در زندگي بهترين سرمايه است كه بايد هميشه مد نظرمان باشد. بعد از نمازهايتان دست به دعا برداريد و براي رفع مشكلات خود و ديگران دعا كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.