-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3174 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه نجات جوانان از فساد و بزه كاري اخلاقي و كشاندن آنان به مسير هدايت الهي چيست ؟

رشد بدن و غرائز انسان , در دوران نوجواني و جواني , تكويني و طبيعي است و خواه ناخواه پديدمي آيد و به دنبال خود, تمايلات و دگرگوني هايي در اخلاق و رفتار و روان پديد مي آورد كه مهم ترين آن هاعلاقه هاي شهوي و تمايل به ديدن صحنه هاي تحريك كننده و خواندن داستان هاي عشقي و جنايي و پليسي وتماس هاي شهوي است . لذا سخت ترين و مشكل آفرين ترين دوران زندگي , دوران جواني است . در اين دوران زمينه ءفساد و بزه كاري اخلاقي و كشيده شدن به مشكلات رواني و دست يازيدن به مواد مخدر و ديگر نمودهاي انحراف ,براي جوان فراهم است . از طرفي امكان تأمين و واكسينه شدن جوانان در برابر اين تهاجمات وجود ندارد يا خيلي كم است . اين دوران احساس زندگي , به سختي و همراه با مشكلات بسيار سپري مي شود. آن چه اين روحيات را به انحرافات و بزه كاري تبديل مي كند, عبارت است از:

1 برخوردهاي نامناسب والدين و اطرافيان .

2 جوّ ناسالم جامعه و جرم آفريني اجتماع .

3 فقر و تهيدستي جوان و خانوادهء او.

4 فقر دولت (جامعه ) و ناكارايي مسئولان .

5 ارتباطات قوي و پيشرفتهء جوامع و تأثيرگذاري منفي آنان بر يك ديگر.

6 آموزش هاي ناسالم از طريق افراد يا رسانه ها و فيلم ها و مجلات .

براي جلوگيري از بزه كاري ها و جرم مخصوصاً در ايام جواني , بايد تمام زمينه هاي مذكور برچيده شود ياجوانان واكسينه شوند تا در برابر هجوم ميكروب ها بتوانند خود را نجات دهند.

برچيده شدت تمام زمينه هاي فساد غير ممكن است . پس بايد چاره اي براي واكسينه شدن جوانان انديشيد.

عوامل پيشگيري :

عوامل پيشگيري از بزه كاري و انحراف , عبارتند از:

1 ازدواج از مهم ترين عوامل پيشگيري محسوب مي شود: در روايت آمده است : .() تأكيدهاي فراواني از سوي رسول خدا6و امامان معصوم و اولياي خدا بر ازدواجِ به (پـاورقي 1.حرعاملي , وسائل الشيعه , ج 14 ص 5

موقع , به جهت اين است كه ازدواج نقش بسيار مهمي در پيشگيري انواع بزه كاري ها و انحرافات دارد.

2 سالم سازي جامعه , توسط مسئولان , همان طور كه در مورد بهداشت جسم برخوردهاي جدّي مي كنند.

3 تربيت جوانان از دوران پيش از جواني ,با برخوردهاي مناسب توسط پدر و مادر و مربيان مدارس و جذب آنان به مراكز تقوا و علم , مانند مساجد و كتاب خانه ها و مراكز فرهنگي .

بديهي است غنا و توانمندي افراد جامعه و بهينه شدن وضع اقتصادي , تأثير مثبتي دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.