-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3191 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر يكي از كساني كه بعضي او را مرجع مي شناسند, ولايت مقام معظم رهبري را ردّ كند, آيامرجعيت مرجع مذكور ناقص است ؟

كسي از مرجعيت ساقط مي شود كه از عدالت و تقوا ساقط شود; به اين معنا كه بر طبق هواهاي نفساني و اغراض دنيوي , به گناهان كبيره دچار شود. هر مكلّفي موظّف است با دقت و تيزبيني توجه داشته باشد مرجعي راكه انتخاب كرده , عادل است يا نه ؟ بر عدالت باقي است يا نه ؟ چون در تقليد صحيح شرط است مرجعي كه از او تقليدمي كند, عادل و اعلم باشد. اگر يكي از اين دو صفت از وجود او رخت بربست , بايد مرجعش را عوض كند, ولي اگرشك داشته باشد, نبايد به مرجع ديگر مراجعه كند.(1)

حضرت امام و آيت اللّه فاضل لنكراني مي فرمايد: احتياط واجب اين است كه مرجع تقليد حريص به دنيانباشد.(2)

توجه داشته باشيد هيچ مرجع تقليدي نيست كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد. آن چه بعضي از مراجع اشكال دارند, گسترهء قدرت ولي فقيه مي باشد كه آيا قدرتش مقل امامِ معصوم و پيغمبر است يا قدرت محدودتري دارد.

بعضي معتقدند ولي فقيه بايد اعلم باشد. عدهء ديگر مي گويند: فقط اجتهاد كافي است و به خصوص در مسائل سياسي و اجتماعي بايد مجتهد باشد. بنابراين , هيچ فقيهي ولايت فقيه را منكر نيست و به فرض اين كه يك مرجعي ولايت فقيه را از نظر دلايل فقهي نپذيرد, حاكميت عدوم مؤمنان را مي پذيرد و از باب امر به معروف و مسئلهء قضاوت ناگزير است حكومت عادل را بپذيرد و اگر فقيه باشد, قطعاً مطلوب تر است . بنابراين اظهار نظر علمي هيچ گاه كسي را از مرجعيت ساقط نمي كند.

(پـاورقي 1له .توضيح المسائل مراجع , ج 1 ص 19

(پـاورقي 2.همان , ص 16مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.