-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3193 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي ايجاد دوستي بيشتر با ديگران , و جلوگيري از قطع آن چه بايد كرد؟

فرزندان آدم در تمام ادوار زندگي نيازمند دوستي با ديگران هستند. همان طور كه از داشتن رفيق صميمي و يكدل احساس مسرّت و خشنودي مي كنند, از نداشتن چنان دوستي , آزرده خاطر و متأثر مي شوند.دوست شايسته يكي از بزرگ ترين سرمايه هاي زندگي و از عوامل خوش بختي است .

امام علي 7مي فرمايد: .(1)

براي ايجاد دوستي بيشتر و جلوگيري از قطع آن عوامل زيادي مؤثرند كه تنها به ذكر چند عامل بسنده مي شود:

1 گشاده رويي و خوش اخلاق بودن ;

2 ظاهر و باطن نسبت به دوست يكي باشد و منافق و دو رو نباشد;

امام صادق 7براي رفيق خوب و كامل حدودي معيّن فرمود: .(2)

3 قبل از طرح دوستي او را امتحان كند. اگر از عهدهء امتحان برآمد, با او دوست شود كه چنين دوستي دوام پيدامي كند و زود قطع نمي شود. امام علي 7مي فرمايد: .(3)

4 اگر روزي تصادفاً و به طور غير عمد بينشان كدورتي ايجاد شود, از تهمت و افترا زدن به هم ديگر اجتناب كرده و در مذمّت هم افراط نكنند, بلكه حرفي نزنند و پل برگشت را خراب ننمايند. كه پشيماني خواهد داشت .

امام صادق 7فرمود: .(4)

5 نسبت به رفيق , خود را برتر نداند و توقع بيجا نداشته باشد دوستش جان و همه چيز خود را فداي او نمايد.

امام علي 7مي فرمايد: .(5)

6 رفيق را به خاطر هر نوع لغزشي سرزنش نكرده و از او كناره نگيرد.

علي 7فرمود: .(6)

ـ از اوّل سعي و تلاش كند با افراد دانا و عاقل طرح دوستي بريزد, تا عمري راحت باشد, چون رفيق احمق ونادان جز درد سر چيز ديگري نيست و دوستي اش دوام ندارد.

امام علي 7مي فرمايد: (7)

اگر كسي به نكات فوق توجه و به آن عمل كند, هم در ايجاد دوستي بيشتر با ديگران موفق خواهد بود و هم پيونددوستي شان زود گسسته نخواهد شد.

(پـاورقي 1له .نوري , مستدرك الوسايل , ج 2 ص 62

(پـاورقي 2.شيخ صدوق , امالي صدوق , ص 397 طبق نقل جوان , ج 2 ص 343

(پـاورقي 3.غررالحكم , ج 5 ص 360 چاپ دانشگاه تهران .

(پـاورقي 4.تاريخ يعقوبي , ص 97 طبق نقل جوان , ج 2 ص 324

(پـاورقي 5.غررالحكم , ج 5 ص 412

(پـاورقي 6.همان , ص 241

(پـاورقي 7.جوان , ج 2 ص 334مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.