-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3195 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم در موقع امتحان , ترس و اضطراب نداشته باشيم ؟

عالم بزرگوار, كبير, شيخ ابوالقاسم جعفر بن قولويه قمي (ره ) از امام صادق 7روايت كرده است كه هشام بن عبدالملك , پدرم (امام باقر) را از مدينه به شام بردند و دربارهء حضرت علي 7سؤال كردند: شبي كه علي كشته شد, مردم شهرهاي ديگر غير از كوفه چگونه مطلع شدند؟ پدرم در جواب فرمود: شبي كه حضرت علي را كشتند,سنگي از زمين برداشته نشد جز آن كه در زيرش تا سپيدهء صبح تازه خون بود.(1) از اين جا فهميدند حادثهء بزرگي رخ داده است .

شيخ بزرگ , صدوق از جبله مكّيه روايت كرده است : از ميثم تمّار شنيدم : به خدا قسم ! اين گروه تبهكار روز دهم محرّم فرزند پيغمبر, امام حسين 7را مي كشند.

اين خبر را از مولايم اميرالمؤمنين 7شنيدم كه فرمود: همه چيز, وحشيان بيابان , ماهيان درياو پرندگان هوا براو بگريند. آسمان و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و مؤمنانِ انس و جن و فرشتگان آسمان ها و زمين نيز بر اوبگريند.

تا آن جا كه فرمود: اي جبله ! چون بيني آفتاب سرخي گرفت و گويا خون تازه است , بدان كه سيدالشهدا كشته شده است .

جبله مي گويد: روزي بيرون شدم و ديدم آفتاب ديوارها مانند ملافه سرخ است .(2)

اين دو خبر و امثال آن صراحت دارند همه چيز حتي آسمان ها و زمين در شهادت حضرت علي وامام حسين 8گريستند و مي گويند.

بنابراين اگر آن چه شما فرموديد, صحيح باشد, مي توان گفت : تفسير و تأويل معنوي آن اين است كه گو اين كه ممكن است علل طبيعي داشته باشد. آسمان در چنين شبي عزادار است . البته نارنجي بودن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان حتمي و مسجّل نشده است .

(پـاورقي 1.محدّث قمي , در كربلا چه گذشت (ترجمه نفس المهموم ), ص 610

(پـاورقي 2.همان , ص 609مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.