-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3198 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ارواح در عالم خواب يكديگر را ملاقات مي كنند؟

در اين كه برخي از ارواح در خواب يكديگر را ملاقات مي كنند و با هم صحبت مي كنند، شكي نيست، ولي اين كه هر خوابي را ديديد، دوست شما نيز بايد همان خواب را ببيند، صحيح نيست، زيرا بيشتر خواب ها واكنش حوادثي است كه در زندگي روزمره با آن روبرو هستيم و خيالاتي كه مي بافيم، نيز آرزوهايي را كه در دل مي پروريم، گاهي در خواب بدان دست مي يابيم. بسياري از حوادث خواب ها و حتي انسان ها را در ذهن و خيال خود ساخته ايم و در شب در هنگام رؤيا مي بينيم. خواب ديدن، سير روح انسان در عالمي از عالم مادي است كه بي ارتباط با اين عالم نيست. بي گمان بسياري از رؤياها، زاييدة محروميت ها، شكست ها، عقده ها و ضعف ها است، ولي در زندگي به رؤياهايي برخورد مي كنيم كه مطابق با واقع است.

پس ممكن است خواب دوستتان را ببينيد و با او هم صحبت كنيد، ولي رفيق تان اصلاً شما را در خواب نبينيد، مثلاً به فكر دوست خود بوده ايد و در خيال خود از او تصويري ساخته ايد و او را در خواب ديده ايد، ولي او به فكر شما نبوده و شما را در خواب نديده است. بديهي است نيرويي غير از جسم وجود دارد كه در خواب مي فهمد، مسافرت مي كند و اطلاعاتي به دست مي آورد. آن قدرتي كه بر خلاف موازين مادي عمل مي كند و بدون وسيله به دورترين نقاط جهان مسافرت كرده، از مجراي غير طبيعي اطلاعات به دست مي آورد روح است، بنابراين ارواح با يكديگر ملاقات مي كنند، ولي ملاقات اين جور نيست كه هر وقت خواب درست خود را ديديد، ايشان هم شما را در خواب ديده باشد، زيرا چه بسا كه در آن وقت دوست شما خواب نبوده يا خواب ديگري مي ديده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.