-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32010 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هنگامي كه مرده را در قبر ميگذارند چگونه زنده ميشود و چه سؤالاتي از او ميشود و آيا درست است كه آنقدر فشار قبر زياد ميشود كه از سر انگشتان وي شيرهايي كه در نوزادي از مادر خورده بيرون ميآيد؟هنگامي كه مرده را در قبر ميگذارند، مرده (به آن مفهومي كه نزد شماست) زنده نميشوند؛ زيرا اگر چنين باشد و مرده در قبر زنده شود، در اين صورت نبش قبر واجب است تا وي به دنيا برگردد و به ادامه زندگي خود ادامه دهد. بلكه منظور از آن زندگي برزخي است و آن همان ارتباطي است كه در قبر ميان جسم و روح بر قرار است و اگر چنين نباشد{P - منظور از برزخ حد فاصل بين دنيا و قيامت است. P}

{P - ر.ك: حيات پس از مرگ، علامه طباطبايي، ص 31 - 45. P}

عذاب برزخي معنا ندارد. فشار قبر نيز چنين است.

همچنين سؤالاتي كه از او ميشود پيرامون توحيد، نبوت، امامت، دين و فروع دين از جمله نماز، زكات و امور ديگر از قبيل گذراندن عمر و چگونگي آن ميباشد. رسول خدا(ص) فرمود: از خدا، پيامبر، دين و امام پرسيده ميشود. و امام{P - بحار الانوار، ج 6، ص 245. P}

سجاد فرمود: »... فرشتگان درباره پروردگار، پيامبر، دين، كتاب و امام از تو ميپرسند. پس از عمر و چگونگي گذراندن آن و پس از آن، درباره مال و نحوه مصرف آن خواهند پرسيد.«

{P - همان، ص 223 - 224. P}

البته آنچه از روايات به دست ميآيد، اينكه آزمون قبر (در عالم برزخ) كلي و كوتاه است و آزمون تفصيلي كه از جزء جزء زندگي و اعمال و رفتار انسانها سؤال ميشود، مربوط به قيامت است.

{P - ر.ك فروع كافي، ج 3، ص 336. P}

اما قسمت آخر سؤال كه پرسيدهايد »فشار قبر آنقدر زياد است كه آن شيري كه نوزاد از مادر نوشيده از سر انگشتانش بيرون ميآيد« بايد بگوئيم چنين چيزي در روايات وجود ندارد. هر چند در اصل وجود فشار قبر هيچ گونه ترديدي نيست و روايات در اين زمينه بسيار است و ما در اينجا بسنده ميكنيم به يك روايت كه امام صادق (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمود: هيچ مؤمني نيست مگر آن كه از براي او فشار قبر است. و روايات متعدد ديگري كه نياز به بيان آنها نيست.

{P - بحار الانوار، ج 2، ص 221. P}

{P - ر.ك: بحارالانوار، ج 6، ص 145 به بعد. P}

البته بايد گفت كه منشأ طرح اين تعبير - كه در سؤال آمده - بر ميگردد به روايت مربوط به مراسم تشييع و دفن سعد بن معاذ كه از اصحاب نزديك پيامبر اسلام(ص) بوده است. در حالي كه با مراجعه به آن روايت، در مييابيم كه چنين تعبيري در آن وجود ندارد.

در اين جا براي اطمينان و روشنگري بيشتر در اين باره، اصل روايت را مرور ميكنيم: پيامبر اسلام(ص) (همانند كسي كه صاحب عزاست) در مراسم تشييع سعد شركت كرد و حتي با دستان مبارك خود وي را در داخل بر نهاد و سنگ لحد او را نيز در جايگاهش قرار داد.

مادرِ سعد كه در اين مراسم حضور داشت و شاهد اين همه بزرگداشت از جانب پيامبر(ص) نسبت به فرزندش بود، خطاب به سعد گفت: فرزندم چنين مراسمي و چنين مرگي بر تو گوارا باد!

اما پيامبر خدا(ص) فرمود: اين گونه نگو و اين گونه انديشه مكن؛ زيرا او هم اكنون دچار فشار شديدي است.

مادر سعد علت را جويا شد و پيامبر(ص) فرمود: »زيرا او نسبت به خانوادهاش بداخلاق بود.«

{P - بحار الانوار، ج 6، ص 220. P}اين خلاصه روايت بود كه از نظر شما گذشت. بنابراين معلوم شد كه چنين تعبيري در منابع اسلامي وجود ندارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.