-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32180 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي تزكيه و تهذيب نفس مبارزه با هواهاي نفساني و غرايز شيطاني چه بايد كرد؟

براي حركت به سوي كمال چند چيز لازم است:

1- مسير حركت را بشناسيم؛ ابتداي مسير و انتهاي مسير را بشناسيم، هر فرد بايد خود را حسابرسي كند كه در چه مرحلهاي است. صفات اخلاقي خود را در دفتري ثبت كنيم و خوب و بد آنها را درصدبندي كنيم، مثلاً 60% تكبر داريم، 30% بخل، 50% حسادت، و همين طور موارد ديگر. بعد براي هر كدام راه كارهاي مناسب تهيه و عمل كنيم، با اين وسيله با بديها مبارزه و صفات خوب را تقويت كنيم. هم چنين از افراط و تفريط بايد جلوگيري كرد.

2- شناسايي موانع موجود، بداند كه در اين مسير عواملي مانند حب دنيا، زيباييهاي دنيا، راحتطلبي - شهوت راني، رفيق و دوست ناباب، جلوههاي كوچه و بازار و خيابان، لباسهاي قشنگ، مدلهاي رنگارنگ و زرق و برق دنيا همه با زبان و نگاهشان انسان را به خود جلب ميكنند و نميگذارند به مسير ادامه دهند. آيا پاركها و خيابانها و جلوههاي گوناگون و دختران و زنان رنگارنگ و فيلمها و نوارهاي آن چناني و اشربه و اغذيه لذيذ و احياناً حرام نميتواند سد و مانع پيمودن راه كمال باشد؟ از اين جهت است كه گفتيم مشقت فراوان و همت عالي لازم است و از اين جهت است كه بسياري از بزرگان گفتهاند: آدم شدن مشكل است.

در اين جالازم است نكاتي را يادآوري كرد:

1- نمازهايتان را به جماعت و در مسجد بخوانيد؛

2- در حد توان در نماز جمعه شركت داشته باشيد؛

3- روزانه قرائت قرآن داشته باشيد هر روز حداقل چند آيه را تلاوت كنيد؛

4- به پدر و مادر احترام فراوان بگذاريد؛

5- در كارهاي خير محلتان پيش قدم باشيد؛

6- به بزرگسالان و پيرمردان احترام بگذاريد؛

7- قبل و بعداز نماز با خدا مناجات داشته باشيد؛

8- از دوستي با دوستان گناه كار و خلاف پرهيز كنيد؛

هم چنين مطالعه كتابهاي انسان كامل و تعليم و تربيت از شهيد مطهري و چهل حذيث امام خميني و نقطههاي آغاز در اخلاق عملي آقاي مهدوي كني ميتواند كمك خوبي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.