-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32181 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

احضار روح كه به وسيلهء استكان و حروف الفبا انجام مي دهند. آيا واقعيت دارد و انسان مي تواند ارواح مردگان را احضار كند؟ البته بعضي مي گويند ارواح نيستند, بلكه شياطين اند و بعضي مي گويندهمزاد انسان هستند كه به سؤال ها جواب مي گويند; كدام يك واقعيت دارد؟

مسئله احضار روح با شواهدي كه نقل شده است , قابل انكار نيست و از سخنان پيشوايان نيزامكان آن استفاده مي شود, ولي تنزّل دادن مسئله اي به اين مهمّي تا آن جا كه هر كس براي سرگرمي و تفريح ميزگرد چرخاني درست كرده و عده اي مرد و زن و كوچك و بزرگ را دور آن جمع نمايد و يك شب روح ابوعلي سينا را حاضر كنند و شب ديگر روح زكرياي رازي و شبي ديگر روح انيشتاين را و همين طور صحّت و بطلان مذاهب و اديان و مكتب هاي فلسفي را مورد سؤال قرار دهند و آن ارواح براي اين كه خاطر خطير سؤال كنندگان مكرّر نشود و از آنان نرنجند, همان طور كه ميل و علاقهء آنان است , به آنان پاسخ دهند, چنين وضعي باهيچ منطقي نمي سازد و هيچ عقلي آن را باور نمي كند.

از آن مهم تر خطر بزرگي است كه اين امر, مسائل مذهبي و اخلاقي و اجتماعي را تهديد مي كند, مثلاً براي پيدا كردن اموال مسروقه , ده ها نفر بي گناه را مورد اتّهام قرار مي دهند و هر آدم منحرف و فاسدالعقيده اي براي اثبات مذهب و مسلك خود به اين وسيله متثبّت مي گردد.(1) مسئلهء ارتباط با ارواح فعلاً به صورت دكان در آمده و درست بساطي همانند بساط جن گيرها و رمّالها پيدا كرده است تا مردم بينوا سركيسه شوند. درست است كه اصل مسئله از نظر علمي و فلسفي قابل قبول است , ولي شايد در ميان هزاران مدعي , يكي آگاه به اصول اين علم باشد.(2)

(پـاورقي 1.ناصر مكارم , عود ارواح , ص 63

(پـاورقي 2.همان , ص 186

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.