-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مدتي قبل با يك جوان پاك و مؤمن امّا زيبا آشنا شدم و چون هم درس بوديم , از او خيلي خوشم آمد. كم كم شيطان مرا وسوسه كرد و نتوانستم خودم را كنترل كنم و با او بازي كردم و هر دفعه بعد ازبازي و دست ماليدن به او آبي از من خارج مي شد. آيا خارج شدن اين آب اشكال دارد؟ راه علاج و رهايي ازاين وسوسه چيست ؟

اين را مي دانيد كه شهوت راني حرام است و گناه دارد, مخصوصاً اگر همراه با بازي كردن و لمس و دست ماليدن باشد, اما آبي كه بعد از بازي كردن بيرون مي آيد, اگر علايم جنابت را نداشته باشد, پاك است واحتياجي به غسل جنابت نيست .

اگر خارج شدن آب از مخرج بول همراه با جستن و شهوت باشد و بعد از آن بدن سست شود, جنابت حاصل مي شود. اگر اين علايم باشد, آبي كه از مخرج بيرون مي آيد, مني است و احتياج به غسل جنابت دارد,و اگر اين علايم نباشد, مني نيست .

اما راه نجات از اين وسوسه , دوري كردن و كنار كشيدن از موقعيت تحريك كنندهء شهوت است . با شخص مورد نظر دوست باشيد, اما نزديك يك ديگر ننشينيد. دوستي ملازم با همنشيني نيست و افرادي با يكديگردوست هستند, اما هميشه همراه يك ديگر نيستند.

راه علاج ديگر اين است كه اگر در سني هستيد كه مي توانيد ازدواج كنيد, ازدواج كنيد تا از اين مهلكه نجات پيدا كنيد. در حديث آمده است : نگاه شهوي , زناي چشم محسوب مي شود.()

(پـاورقي 1. علامهء مجلسي , بحارالانوار, ج 101 ص 38

در روايت ديگر آمده است : هيچ عضوي در بدن كم تر از چشم شُكر نمي كند; پس نگذاريد به هر جا نگاه كند.()

(پـاورقي 2.همان , ج 10 ص 107

از نگاه هاي آلوده بپرهيزيد تا دلتان صفا پيدا كند. در ابتداي زندگي , با گناه و معصيت , غضب خدا را جلب نكنيد و از عذاب الهي بترسيد, زيرا با گناه كسي به جايي نرسيده است . عشق به خدا و مناجات با او در جواني صفاي خاصّي دارد و قدر لحظات شيرين جواني را بدانيد.

ما از خداوند براي حل مشكل شما دعا مي كنيم . .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.