-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32234 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيه 175 آلعمران، إِنَّمَا ذَ َلِكُمُ الشَّيْطَـَن... ميگويد: شيطان دوستان خودش را ميترساند... حال سؤال اين است شيطان كه دوست دارد دوستانش را به جهنم ببرد چرا از جنگ با مؤمنين ميترساند، عاقلانه اين است كه آنها را در جنگ تشجيع نمايد تا زودتر به جهنم بروند (در صورت شكست) و در صورت پيروزي زمين را پر از فساد كنند. لطفاً توضيح فرماييد.

آيه شريفه فوق ميفرمايد: إِنَّمَا ذَ َلِكُمُ الشَّيْطَـَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَه;(آل عمران،175)اين فقط شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان بي اساس) ميترساند.

شأن نزول آيه اين است كه در غزوه حمرأ الاسد عدهاي، مسلمانان را از قدرت لشكر قريش ميترساندند تا روحيّه آنها را تضعيف كنند بنابراين آيه ميفرمايد: اين عمل شيطاني براي ترساندن دوستان شيطان صورت گرفته كه مؤمنين راستين هيچ گاه تحت تأثير اين شايعات و وسوسهها قرار نميگيرند.( آيت اللّه مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 3، ص 178، دارالكتب الاسلامية. )

بر اين اساس شيطان در ميان لشكر اسلام نيز اوليايي داشته كه به طور مسلّم به منافقين ميتوان اشاره نمود، و براي از بين بردن لشكر اسلام، اولياي خود را از ميان لشكر اسلام ميترساند تا جبهه را رها كرده و مؤمنين را تضعيف نمايند. و در نتيجه لشكر اسلام شكست بخورد و اين نيز يك كار شيطنتآميز محسوب ميشود امّا اولياي شيطان كه در جبهه مقابل و در لشكر كفر قرار داشتهاند را علي القاعده بايد تشجيع نمايد.

بنابراين منظور از شيطان در اين آيه، انسان است و اين آيه از آياتي است كه شيطان را بر انسان اطلاق نموده است.( الميزان، علامه طباطبايي;، ج 4، ص 55، جامعه مدرسين. ) و علّت اينكه به برخي از انسانها شيطان اطلاق شده اين است كه آنها عمل شيطان معروف را انجام ميدهند زيرا در قرآن و اخبار، معمولاً هر عمل زشت و خلافي، عمل شيطاني ناميده شده است يا اينكه خود، شيطان انسياند.( تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 178 و 179، دارالكتب الاسلامية. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.