-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32275 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

از قول راوي در بدن انسان به وسيله ملائك خدا عكس برداري مي شود خوب يا بد چرا انسانهاي در سطح بالا توجه به اين ندارند؟در خصوص سؤالي كه بيان فرموديد عرض مي شود كه همانطور كه خداوند متعال و تمام فرستادگانش به اين مطلب تأكيد داشتند بزرگان و علماي واقعي دين ما نيز به اين مطلب تأكيد داشتند كه علم (هر نوع علمي) اگر بدون عمل و تقوي و ايمان باشد، چيزي جز خسران و نابودي براي خود و حتي براي ديگران ندارد، زيرا فردي كه در كنار فراگيري علم، پرورش و تهذيب نكرده، به راحتي در مقابل گناه سست مي شود، از دشمن مي ترسد، از دروغگويي و رشوه و كارهاي خلاف ديگر باكي ندارد.

قرآن كريم هشدار مي دهد كه اول بايد خود را از رذائل اخلاقي پاك كني و بعد دنبال علم بروي تا اين تقوي و نيروي الهي كه در درون است بتواند به علم، مسير صحيح بياموزد. قرآن كريم مي فرمايد : و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحمكة(1)

چرا بعضي از عالمان و دانشمندان كاري مي كنند كه هزاران نفر گمراه و يا هزاران نفر به خاك و خون كشيده شود، مثل آن كسي كه يك عمر مطالعه و درس مي خواند تا بشود استاد دانشگاه و دين يهود را ترويج كند و همچنين مثل آن كسي كه سالها رنج مي كشد و مطالعه و فعاليّت علمي مي كند تا بتواند فرمول بمب اتمي و شيميايي را كشف كند تا توسط استعمارگران مردم بيگناه به خاك و خون كشيده شوند، اينها چيزهاي است كه شايد به جرأت بتوان گفت كه هيچ كسي نمي تواند انكار كند كه وجود ندارد، همه ديده اند و مي دانند، ريشه اش در همان بي تقوايي و بي ديني و بي اعتقادي است؛ حتي اگر كسي علوم ديني را كسب كند ا ما براي غير رضاي خدا، اين شخص نيز بسيار به اسلام ضربه خواهد زد. همانطور كه ديديم بعضي روحاني ها چقدر به اسلام و مسلمين ضربه زدند، اينها را تاريخ گواهي مي دهد و احتياجي به آوردن مصداق نيست.

الآن نيز يكي از مشكلات مهم و اساسي اين انقلاب عزيز (كه با خون هزاران شهيد و اشكها و خون دلهاي آن پير جماران معمار انقلاب ( مستحكم شده و با زحمت و رنج فراوانمقام معظم رهبري، هدايت مي شود.) همين بي تعهدي و بي اعتقادي و بيتقوايي بعضي مسؤولين است ( چه روحاني و چه غيرروحاني ) هر چند هم ممكن است در كار خود تخصّص داشته باشند اما همين بيتعهدي باعث بروز مشكلاتبزرگي خواهد شد كه الآن نيز كم و بيش شاهد بعضي از آنها هستيم، حضرت امام خمينيرهميفرمايند : ماديّت تنها سعادت ملّت نيست، اينها در پناه معنويات سعادتمند، معنويات مهم است. بكوشيد تا معنويات تحصيل كنيد، ادب تنها فايده ندارد، علم با معنويات علم است، ادب تنها فايده ندارد، ادب با معنويات است كه تمام سعادت بشر را بيمه مي كند و

كوشش كنيد در تحصيل معنويات، در خلال علم كه تحصيل مي كنيد معنويات را تحصيل كنيد.(1)

مدرسه هاي علمي و ديني و تمام مدارسي كه در آن تحصيل مي شود چه تحصيلات علوم ديني باشد يا تحصيلات ديگر باشد، در رأس برنامه هايش در اين جمهوري اسلامي بايد اين معني باشد كه مهذّب باشند قبل از اينكه عالم هستند، مهذب باشند، قبل از اينكه محصل هستند ... (2)

پس نتيجه مي گيريم كه صِرف دانستن اين حقيقت كه تمام اعمال و گفتار ما در محضر الهي ثبت وضبط مي شود، موجب عمل و مراقبت نمي شود، بلكه بايد اين حقايق را قلب انسان باور و يقين كند و انسان سطح بالا كسي است كه به يقين رسيده است و مابقي انسانهاي معمولي هستند كه بعضاً فقط مي دانند كه اعمالشان ثبت مي شود و در قيامت نتيجه اعمالشان را ميبينند ولي رفتارشان را اصلاح نمي كنند زيرا به آنچه مي دانند يقين پيدا نكرده اند.

خداوند متعال همة ما را عارف و عامل به اسلام قرار بدهد انشاءا... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1و2. كتاب اخلاق و تهذيب روحانيت از ديدگاه امام خميني( ، ص48و49 ، كه از صحيفة نور، ج7 و 14 نقل شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.