-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3235 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواب هايي كه مي بينيم تا چه اندازه اهميت دارند؟

روايات اسلامي تمام خوابها را به يك چشم نگاه نميكند، بلكه خوابها را سه قسم ميداند: قسمتي از خوابها عبارت از افكار عادي يا اسرار نهاني انسان است كه در خواب گاهي به صورت همان انديشهها ظاهر ميشود، اما گاهي تغيير شكل داده ،با صورت ديگري خودنمايي ميكند. اين قسم خوابها در روانكاوي و به نظر روانشناسان ارزش علمي بسيار دارد و به وسيله آن ها ميتوان به ضمير مخفي اشخاص پي برد، نيز ريشه ناخوشي بيماران رواني را تشخيص داد.

قسمت ديگر از خوابها عبارت از افكار آشفتهاي است كه گاهي در بيداري و به خصوص در مواقع ناخوشي گريبانگير اشخاص ميشود و داراي ارزش رواني و علمي نيست، كه در روايات به اضغاث احلام خوابهاي آشفته و يا شيطاني تعبير شده است.

قسم سوم خواب هايي است كه جنبه الهامي دارد و گاهي به وسيله آن ها حقايقي كه از هر جهت مجهول است، واضح و آشكار ميگردد.

رسول اكرم(ص) ميفرمود: خوابها بر سه دستهاند: بعضي بشارت الهي، دستهاي ترساندن از حوادث و رخدادهاي بد، دسته سوم خوابهاي پريشان ناشي از افكار پريشان است.(1)

در تعبير خواب دو نكته لازم است:

1 - عواطف مذهبي و فرهنگ عمومي اقوام و ملل جهان با يكديگر متفاوت است. از اين رو معبر خواب زماني قادر است رؤيا را به درستي تعبير كند كه از عواطف مذهبي و فرهنگ ملي خوابديده آگاه باشد.

2 - اغلب اوقات درك وجداني يا ادب و اخلاق عمومي اجازه نميدهد كه محتويات ضمير و باطن به صورت واقعي در خواب ظهور كند، از اين رو به صورتهاي مختلف و رمزگونه ظاهر ميشود. تعبير كننده خواب بايد به قدري با هوش باشد كه از صورت ظاهري خواب، واقع آن را درك كند و خوب بتواند خواب را تعبير كند. از اين رو خواب را هر كسي نميتواند تعبير كند. رسول اكرم (ص) فرمود: لا تقصّها الا علي واد أو ذي رأي؛ خوابت را يا براي دوست صميمي خود نقل كن يا براي كسي كه علم تعبير خواب ميداند.(2) هم چنين از روايات استفاده ميشود هر وقت كسي بخواهد تعبير خواب كند، بهتر است براي آن تعبير خوبي كند كه ميتواند تأثير خوبي در روح و روان خوابديده برجاي گذارد و او را از نگراني و اضطراب خارج سازد.

در هر حال معيار مشخص و معيني در تعبير خواب وجود ندارد كه بتوان براساس آن قضاوت نمود يا حتي به طور كامل قابل يادگيري باشد.

پينوشتها:

1. گفتار فلسفي، كودك از نظر وراثت، ج1، ص375، به نقل از بحارالانوار، ج58، ص 180.

2. همان، ص 385، به نقل از بحارالانوار، ج 58، ص 175.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.