-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به نظر شما چرا هر چه براي بعضي از جوانان دعا مي كنم كه هدايت شوند، هدايت نمي شوند؟! آيا اين امر بستگي به خود جوانان دارد كه اراده كنند خدا ايشان را هدايت كند؟

از جمله آداب پسنديده ، دعا براي ديگران است، يعني انسان در نماز و در حالات ديگر براي برادران و خواهران مسلمان و مؤمنش دعاي خير كند. هر چند شايد بعضي از دعاها به خاطر نبودن مقتضي در فرد اثر نكند، مثل دعا كردن به درخت خشكيده اي كه بخواهد سبز شود و ميوه دهد ! چنين درختي سبز شدن را ندارد، چون از ريشه خشك است.

افراد گناهكار با سؤاختيار راه هدايت را بر روي خود مي بندند. چنين انسان هايي از مسير سلامتي روح و جان خارج شده اند. به همين دليل اگر هم براي آن ها دعا شود ممكن است اثر خود را نگذارد ( مثل درخت خشكيده) دعا بدون عمل كارساز نيست.

دعا هرگز جانشين عمل نمي گردد. بايد زمينة گناه را از جامعه از بين برد و بستر مناسب براي رشد و هدايت جوانان فراهم كرد. اراده و عزم براي اصلاح را در جوانان به وجود آورد و همراه با اين مسائل ، دعا كرد كه در آن صورت ، اصلاح صورت خواهد گرفت. اگر قرار بود تنها با دعا فاسقان اصلاح شوند، ديگر پيامبران زحمتي نداشتند. سنت الهي بر اين تعلق گرفته كه هر كس سرنوشت خويش را خود تعيين نمايد؛ بنابراين براي خوب بودن يك شخص ، عزم و اراده شخص مهم است تا توفيق خداوند نصيب او شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.