-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32962 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه و براي نجات چه كساني خون خدا ريخته ميشود ؟
دوست عزيز با تشكر ازاينكه سؤال خود را با ما مطرح نموديد در پاسخ به پرسش خوبتان عرض ميشود خون امام حسين ? براي هدف مقدس ريخته شده و آن امر به خوبيها و نهي از ضد ارزشهادرزماني بودكه كسي حق اظهارعقيده نداشت،فريادعدالتي بوددريك استبدادوستم مطلق وحكام سختي در يك خاموشي مرگباربه عنوان مثال نمرودي پيدا مي شوددرنهايت ظلم وستم كه يك مردباقي نمي گذاردودرهمين زما ن نهضت مقدس ابراهيمي صورت مي گيرد.
و يا فرعوني پيدا ميشود و همان طوري كه قرآن در سوره قصص آيه 4 ميفرمايد : فرعون در زمين تكبر و گردنكشي مي كرد و ميان اهل آن سرزمين تفرقه و اختلاف افكند و طايفه بني اسرائيل را سخت ضعيف و ذليل كرد مردانشان را مي كشت و زنانشان را زنده مي گذاشت . و در همين عصر موسايي پيدا مي شود و مردم را از چنگال ستم فرعون نجات مي دهد و يا در عصر بعثت خاتم الانبيا ? كه تمام دنيا در ظلمت و خاموشي و هرج و مرج و فساد فرو رفته بود ناگهان فرياد ((قولو لااله الاالله تفلحوا )) بلند مي شود.
حال در زمان امام حسين ? دولت ظالم اموي تمام نيرو ها را به نفع خود تجهيز كرده است حتي يزيد مذهب را به اين ترتيب كه محدثين از خدا بي خبر را استخدام كرده و به آنها پول مي دهد تا به نفع آنها حديث جعل كنند مي گويند يك عالم اموي گفته است : ((ان الحسين قتل بسيف جده )) منظور او اين بوده كه حسين ? به حكم دين جدّش كشته شده است بني اميه توانسته بودند اسلام را آنچنان استثمار و استحدام و منحرف كنندكه يك عده مردم از خدا بي خبر به عنوان جهاد و خدمت به اسلام به جنگ حسين ? بيايند و به اين وسيله به خدا نزديك شوند (بحارالانوار ج 44 ص 298 )آنوقت شعله اي مانند شعله حسيني در يك چنين شرايطي پيدا مي شود شرايطي كه نوشته اند اگر يك نفر مي خواست يك جمله در باره علي? روايت كند مثلاً بگويد من از پيغمبر چنين چيزي را درباره علي (ع) شنيدم يا ميخواهم فلان قضيه يا فلان خطبه را از علي ? نقل كنم ميرفتند در صندوق خانه ها درها را از پشت ميبستند بعد كسيكه ميخواست جمله را نقل كند طرف را قسم هاي مؤكد مي داد كه من به اين شرط به تو نقل مي كنم كه آن را براي كسي نقل نكني مگر براي كسيكه به اندازه خودت قابل اعتماد باشد و تو هم او را به چنين اندازه قسم بدهي كه براي شخص غير قابل اعتماد نقل نكند . و امام حسين با آن جانبازي كه كرد اسلام را تجديد حيات و درخت اسلام را با خون خود آبياري نمود ( اشهد انك قد اقمت الصلوه و اتيت الزكوه و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر ) شهادت مي دهم كه تو اقامه نماز كردي و زكات دادي و امر به معروف و نهي از منكر كردي و در راه خدا جهاد نمودي و حق جهاد را به جا آوردي .
حال لازم است از خود سؤال كنيم كه چه رابطه اي بين شهادت حسين بن علي ? و نيرو گرفتن اسلام و زنده شدن اصول و فروع دين وجود دارد زيرا مي دانيم صرف اينكه خوني ريخته شود منشأ اين امور نمي شود .
اگر شهادت حسين بن علي ? صرفاً يك جريان حزن آلود مي بود اگر صرفاً يك مصيبت بود اگر صرفاً اين مي بود كه خوني به ناحق ريخته شده است و به تعبير ديگر صرفاً نقل شدن يك شخصيت بود ولو شخصيت بسيار بزرگي هرگز چنين آثاري بدنبال خود نمي آورد . شهادت حسين بن علي از آن جهت اين آثار را بدنبال خود آورد كه نهضت او يك حماسه بزرگ اسلامي و الهي و يك حماسه مقدس بود و حماسه مقدس حماسبه كسي است كه روحش براي خوابش موج نمي زند براي نژاد خود موج نمي زند او اساساً چيزي را كه نمي بينيد شخص خود اوست او فقط حق و حقيقت را ميبيند و اگر خيلي كوچكش كنيم بايد بگوئيم بشريت را مي بيند مانند آيه 64 سوره مباركه آل عمران مي فرمايند : اي اهل كتاب اي كساني كه ادعاي مذهب داريد بيائيد با يكديگر سخن داشته باشيم بيائيد خو د مان را فراموش كنيم و فقط عقيده را ببينيم بيائيد در راه يك عقيده خود را فراموش كنيم جز خدا هيچ موجودي را قابل پرستش ندانيم و در نتيجه بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله بيائيد استثمار و ملغي كنيم و عدل و مساوات را در ميان بشريت بياوريم .
اثر و خاصيت يك حماسه مقدس آن است كه در روح موج به وجود مي آورد همت و غيرت به وجود مي آورد شجاعت و صلابت به وجود مي آورد در بدن خونها را به حركت و جوشش در مي آورد و تن ها را از رخوت وسستي خارج ميكند چابك و چالاك مينمايد چه بسيار خونها در محيطهايي ريخته مي شود كه چون فقط جنبه خونريزي دارد اثرش مرعوبيت مردم است اثرش اين است كه از نيروي مردم و ملت مي كاهد و نفسها بيشتر در سينه ها حبس ميشود اما شهادت هايي در دنياست كه به دنبال خود روشنايي و صفا براي اجتماع مي آورد بعضي از پديده هاي اجتماعي روح اجتماع را تاريك و كدر ميكند ترس و رعب در اجتماع به وجود مي آورد به اجتماع حالت بردگي و اسارت ميدهد ولي يك سلسله پديده هاي اجتماعي است كه به اجتماع صفا وروحانيت ميدهدوترس اجتماع را ميريزداحساس بردگي واسارت را از اوميگيرد وجرأت و شهادت به او ميدهد.
بعد از شهادت امام حسين ? يك چنين حالتي به وجود آمد يك رونقي در اسلام پيدا شد اين اثر در اجتماع از اين جهت بود كه امام حسين ? با حركات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده كرد احساسات بردگي و اسارت را كه از اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاويه بر روح جامعه اسلامي حكمفرما بود تضعيف كرد و ترس را ريخت و احساس عبوديت را زايل كرد و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامي شخصيت داد او به روي نقطه اي از اجتماع انگشت گذاشت كه بعد اجتماع در خودش احساس شخصيت كرد.
مسئله احساس شخصيت مسأله بسيار مهمي است از اين سرمايه بالاتر براي اجتماع وجود ندارد كه در خودش احساس شخصيت و منش كندو براي خودش ايده آل داشته باشد و نسبت به اجتماع هاي ديگر احساس بي نيازي داشته باشد اگر اجتماعي اين منش را از دست داد و احساس نكرد كه خودش فلسفه مستقلي دارد كه بايدبه آن فلسفه متكي باشد و هر چه داشته باشد از دست ميدهد.
دوست عزيز ! هنوز هم حسين بن علي در روحها موج ? ايجاد ميكند حميت و غيرت به وجود مي آورد و شجاعت و صلابت ايجاد مي كند خونها را به حركت و جوشش در مي آورد و از رخوت و سستي خارج و چابك و چالاك مي نمايد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.