-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32966 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

ذات الهي را چگونه مي توان درك كرد
اگر مقصود از

درك ذات الهي پي

بردن به حقيقت

هستي او باشد چنين

چيزي محال است

چرا كه محدود

نميتواند بر نامحدود

احاطه پيدا كند ولي

اگر مقصود يافتن

خداوند و يقين به

اوست اين مقوله

ميسر است ولي راه آن

دشوار است.

يقين به خداوند

اقسامي دارد و براي

رسيدن به هر يك،

راهي ويژه را بايد

پيمود:

الف) يقين عقلي و

نظري (علم اليقين):

اين مرحله اولين مرتبه

يقين و نيل به آن كمال

قوت نظري است.

براي رسيدن به اين

مرتبه بايد جهاد و

خيزش علمي، كلامي

و فلسفي نمود و با

تحقيقات و

كاوشهاي پردامنه،

ادله گوناگون مربوط به

وجود خدا و مباحث

مربوط به صفات و

اسما را بررسي و

حجاب شبهات را

يكي پس از ديگري

خرق نمود تا بتوان از

پرتو خورشيد تابان

معرفت، بهره گرفت.

در اين زمينه مطالعه

كتابهاي زير

سودمند است:

1 ؤ بهترين راه شناخت

خدا ، محمدي ري

شهري ; 2 ؤ آفريدگار

جهان، مكارم شيرازي ;

3 ؤ اثبات وجود خدا،

چهل تن از دانشمندان;

4 ؤ خدا در قرآن،

شهيد بهشتي; 5 ؤ

اصول فلسفه و روش

رئاليسم، ج 5، علامه

طباطبايي - شهيد

مطهري ; 6 ؤ كليات

فلسفه، ترجمه دكتر

مجتبوي; 7 ؤ علل

گرايش به ماديگري،

شهيد مطهري.

ب ) يقين قلبي و

شهودي: در اين مرحله

به جاي سير با پاي

چوبين استدلال، با

بال تزكيه و تصفيه

نفس از جميع رذايل و

خبائث; از جمله

خودبيني و دنيا

پرستي كه ام الرذائل

است و با آراستن دل

به جميع اوصاف

محموده و عبادت و

بندگي خالصانه،

ميتوان خدا را با تمام

وجود يافت. به قول

حافظ:

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بسورنه هر كو ورقي خواند معاني دانست

از اين رهگذر به آن

جا ميتوان رسيد كه

اميرالموئمنين(ع)

فرمود: ((اني لم اعبد

ربا لم اره; خدايي را كه

نبينم بندگياش

نميكنم)). اين كشف

شهودي و احساس

باطني نيز مراتبي دارد

كه اول آن ((عين

اليقين)) و آخر آن ((حق

اليقين)) است و هر

يك از آن دو را نيز

درجاتي است

بيشمار. آن كه به

چنين جايگاه رفيعي

رسيد، ديگر جهان

شگفت خلقت را

دليل و مقدمه بر اثبات

وجود خدا قرار

نميدهد; بلكه به

كشف لمي با

روئيت جمال و كمال

حق، مخلوقات را كه

چيزي جز فعل او و

درعين ربط و تعلق به

او نيستند باز خواهد

شناخت. چنان كه ابا

عبدالله(ع) در دعاي

شريف عرفه به

محضر حق عرضه

داشت: ((... كيف

يستدل عليك بما هو

في وجوده مفتقر

اليك، ايكون لغيرك

من الظهور ما ليس لك

حتي تكون الاثار هي

التي توصل اليك،

عميت عين لاتراك

عليها رقيباش ;

چگونه بر تو به چيزي

استدلال شود كه در

وجود به تو نيازمند

است؟! آيا غير تو

ظهوري افزون بر تو دارد

تا آشكار كننده تو باشد؟

راستي كي پنهان

گشتهاي تا نيازمند دليل

براي راهنمايي به سويت

باشي؟ و كي دور گشتي

تا آثار و نشانهها،

رساننده به سويت

باشند؟ آه، چه نابيناست

چشمي كه تو را مراقب

خود نبيند!))

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.