-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3344 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ميتوانيم در جامعه، جاذبة اجتماعي داشته باشيم؟

از ديدگاه قرآن كريم، آنچه كه ميزان فضيلت انسان و سبب ايجاد محبت در دل ديگران است، باعث جاذبة انسان در اجتماع خواهد بود; برخي از آن فضيلتها عبارتاند از:

1. تقوا: قرآن كريم، اصالت و واقعيت را به مسألة تقوا و پرهيزكاري و خداترسي داده و دربارة آن ميفرمايد: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَغكُم;(حجرات،13) به درستي گراميترين شما نزد خداوند با تقواترين شما است. آري! تقواي الهي و احساس مسئوليت دروني و ايستادگي در برابر شهوات و پايبند بودن به راستي، درستي، پاكي، حق و عدالت، تنها معيار ارزش انسان و برتري او در بين افراد ديگر است.

2. علم: از نظر قرآن كريم، عالمان، از عظمت و مقام ويژهاي در برابر جاهلان برخوردار هستند: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَيَعْلَمُون;(زمر،9) بگو: آيا كساني كه ميدانند، با كساني كه نميدانند يكسانند؟.

امام اميرالمؤمنين عليدربارة ارزش علم ميفرمايد: مردم، به سبب ]كسب[ علوم ]مختلف[ و عقلهايشان، به هم برتري مييابند، نه به سبب اموال و اصل و ريشه و نسبشان.(ميزان الحكمة، محمدي ري شهري، ج 3، ص 2062، ح 13631، دارالحديث.)

3. ايمان: اظهار خضوع، قبول شريعت در آن چه نبي اكرمآورده و انجام واجبات و ترك محرمات، از صفات شخص مؤمن است. قرآن كريم دربارة فضيلت مؤمن و ارزش ايمان به سايرين ميفرمايد: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَـَت;(مجادله،11) خداوند آنها را كه ايمان آوردهاند و كساني را كه از علم بهره دارند، درجات عظيمي ميبخشد.

4. حب و دوستي با خداوند: كسي كه مدّعي حبّ پروردگار است، بايد آثار علاقة قلبي خود را در عمل نسبت به خداوند منعكس نمايد. نخستين نشانة آن، اين است كه از پيامبر6 و فرستادة او پيروي كند: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه...;(آلعمران،31) بگو: اگر خدا را دوست ميداريد، از من پيروي كنيد، تا خدا ]هم[ شما را دوست بدارد. به ناچار، كسي كه مورد علاقة خداوند واقع شود، مورد علاقه مردم نيز قرار ميگيرد و... .(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 396; ج 2، ص 386; ج 23، ص 442، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.