-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3354 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در چه مواردي بهتر است با دوستان، مشورت كرد؟

مشورت در اسلام اهميت خاصي دارد. روايات و آيات متعددي، مسلمانان را به اين كار ترغيب ميكنند; مثلاً خداوند، در سوره شوري، آيه 38 يكي از اوصاف مؤمنان را مشورت آنان با ديگران دانسته و ميفرمايد: وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوَةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَيَ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَـَهُمْ يُنفِقُونَ ; و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا داشته و كارهايشان به طريق مشورت در ميان آنان صورت ميگيرد، و از آنچه به آنان روزي دادهايم، انفاق ميكنند.

ميدانيد كه مهم در مشورت موضوع مشورت نيست; بلكه مهم طرف مشاوره ماست كه طبق روايات بايد شرايط زير را داشته باشد: 1. عاقل; 2. آزاد و متدين; 3. دوستي صميمي; 4. خبره.

اگر طرف مشورت ويژگيهاي فوق را داشت، با او ميتوان در هر امري (كارهاي اجتماعي، اجرايي، شناسايي موضوعات نه احكام الهي) مشورت كرد، ولي اگر دوست اين ويژگيها را نداشت، نبايد او را در امور مهم طرف مشورت خود قرار دهيم وگرنه زيان او بيش از سودش خواهد بود.

در پايان با تشكر از اهتمام و ارتباط شما با اين واحد، به عرض ميرسانيم، اين طرح (پرسش از مخاطبان و پاسخ از سوي مركز فرهنگ و معارف قرآن) مسابقه نيست; بلكه اين طرح، براي بالا بردن سطح آگاهيهاي مخاطبان در زمينة معارف و علوم قرآني است; بنابراين، هر زمان هر كسي، پرسش يا شبههاي به ذهنش خطور كرد يا در كتاب و مجلهاي آن را ديد، ميتواند آن را با ما در ميان گذاشته و پاسخ مناسب را انشأ اللّه دريافت نمايد.

ضمناً در حال حاضر، با توجه به محدوديت امكانات، ارسال كتاب و... مقدور نيست. به اميد استمرار ارتباط شما و دوستانتان با اين مركز.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.