-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3355 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا به افرادي مانند نويسندگان و مخترعان اهميت داده نميشود، در حالي كه آثار آنان باقي ميماند; ولي به گروهي مثل ورزشكاران يا بازيگران بها داده ميشود، در حالي كه كار آنان محصور در زمان است؟

از ديدگاه قرآن كريم، معيار ارزش، تقوا است. يَـََّأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـَكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَيَ وَ جَعَلْنَـَكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآغلَ لِتَعَارَفُوَّاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَغكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ;(حجرات،13) اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بي ترديد، خداوند داناي آگاه است.

بي شك هر انساني به طور فطري خواهان اين است كه موجود باارزش و پر افتخاري باشد; به همين جهت با تمام وجودش براي كسب ارزشها تلاش ميكند; ولي شناخت معيار ارزش، با تفاوت فرهنگها، كاملاً متفاوت است و گاه ارزشهاي كاذب جاي ارزشهاي راستين را ميگيرد.

اگر ما در ارزشگذاري گروهها و افراد، معيار قرآن را (تقوا) رعايت كنيم، دچار بحران در ارزشگذاري نخواهيم شد. آنچه در تفاوت ارزشگذاري گروهها، گاهي در جامعه مشاهده ميشود، ناشي از اهميت ندادن به معيارهاي اسلامي در ارزشها است. در اسلام تقوا، علم، عبوديت، ظلمستيزي و مانند آن ارزش است و ارزش گذاري در جامعه اسلامي بايد بر اساس اين معيارها باشد. متأسفانه، گاهي در اثر تأثيرپذيري از فرهنگ غير اسلامي (فرهنگ غربي) معيار ارزشگذاريها تغيير كرده است و يكي از علتهاي آن، ناآگاهي از فرهنگ اسلامي يا خودباختگي در برابر فرهنگ بيگانه است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 22، ص 196ـ203، دارالكتب الاسلامية.)

از آنجا كه كارهاي فرهنگي نياز به برنامهريزيهاي دقيق و حساب شده دارد و پياده كردن ارزشگذاري بر اساس معيارهاي ارائه شده از سوي اسلام در جامعه، يك كار فرهنگي است، بايد مسئولان فرهنگي در حكومت اسلامي، براي اين كار برنامهريزي كنند. البته اين گونه نيست كه به نويسندگان و مخترعان اهميت داده نشود، به آنان هم ارزش و اهميت داده ميشود گرچه مناسب است كه مسئولين نظام اسلامي به اين مطلب توجه بهتر و بيشتري داشته باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.