-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا انساني كه ميميرد با مرگش آزادياش به پايان ميرسد؟

پاسخ اين است كه آزادي انسان در حيات پس از مرگ، به يك لحاظ به پايان ميرسد و به يك لحاظ ديگر پايان نميرسد; ازاين جهت كه دنيا محل تكليف و عمل به قوانين الهي است، انسان در عمل به اين دستورات مختار است، ميتواند با عمل به اينها خود را بهشتي بكند و ميتواند با عمل نكردن به اينها خود را جهنمي بكند. اما در سراي ديگر، به هيچ وجه نميتواند نسبت به اينها اقدامي بكند. بنابراين، با توجه بر اين كه محل عمل به تكاليف و انتخاب آنها دنيا است و آخرت برداشت و مشاهدة پاداش و عقاب آن اعمال است، لذا آزادي به اين معنا يعني حق انتخاب و عمل به تكليف، تنها در دنيا امكانپذير خواهد بود و اين حق گزينش در آخرت ممكن نخواهد بود.

علامه طباطبايي ميفرمايد: نفس بشري هنگامي كه بدن را ترك ميگويد صفت اختيار و توانايي انجام فعل يا ترك آن را از دست ميدهد. و در اين هنگام موضوع تكليف مرتفع ميگردد(علامه طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، ج 3، ص 292، انتشارات هجرت.) خداوند ميفرمايد: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَـَتِ رَبِّكَ لاَيَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـَنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَّ إِيمَـَنِهَا خَيْرًا;(انعام،158) امّا آن روز كه بعضي از آيات پروردگارت تحقق پذيرد، ايمان آوردن افرادي كه قبلاً ايمان نياوردهاند، يا در ايمانشان عمل نيكي انجام ندادهاند، سودي به حالشان نخواهد داشت. و در جاي ديگر ميفرمايد: وَ قُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُو وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَيَ عَـَـلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَـَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون;(توبه،105) بگو: عمل كنيد! خداوند فرستادة او و مؤمنان، اعمال شما را ميبينند! و بزودي، به سوي داناي نهان و آشكار، باز گردانده ميشويد; و شما را به آنچه عمل ميكرديد، خبر ميدهد! از اين دو آيه، استفاده ميشود كه آزادي انسان با مرگش پايان ميپذيرد.

امّا از اين جهت كه انسان عامل به تكاليف الهي، پاداش نيكو ميبيند و در آخرت نتيجة اعمال خوب خود را مشاهده ميكند، در استفاده از اين پاداشها، آزادي كامل را دارد و ميتواند هرگونه كه دلش ميخواهد، همانگونه بهرهبرداري بكند و در اين جنبه هيچ محدوديتي براي مؤمن نيست و لذا با مرگ مؤمن، او تازه به آزادي كامل ميرسد و در واقع مرگ، او را به آزادي مطلق ميرساند. خداوند ميفرمايد: لَهُمْ فِيهَا فَـَكِهَةٌ وَ لَهُم مَّا يَدَّعُون # سَلَـَمٌ قَوْلاًمِّن رَّبٍّ رَّحِيم;(يس،57و58) براي آنها ]مؤمنان[ در بهشت ميوة بسيار لذت بخشي است، و هرچه بخواهند در اختيار آنان خواهد بود، بر آنها سلام (و درود الهي) است; اين سخني است از سوي پروردگاري مهربان.

و اين انسان كافر است كه در اثر اعمال بد، با ماندن در آتش جهنم و عذاب هرگونه آزادي و استفاده از آن را از خود سلب ميكند. بنابراين، آزادي در انسان مؤمن با مرگش پايان نميرسد و اين انسان كافر است كه آزادي را با مرگ از دست ميدهد. البته چنان كه از برخي آيات برميآيد انسان كافر در مقام پرسش و پاسخ در عالم محشر و گفتگو با شيطان از آزادي نسبي برخوردار است ولي اين آزادي در حقيقت، براي روشنگري حقايق به كار گرفته ميشود و نه براي سرپوش گذاشتن بر حقايق و وارونه جلوه دادن آنها. خداوند ميفرمايد: و شيطان، هنگامي كه كار تمام ميشود، ميگويد:... مرا سرزنش نكنيد; خود را سرزنش كنيد. نه من فرياد رسِ شما هستم، و نه شما فرياد رسِ من.(ابراهيم،22)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.