-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بيماريهاي رواني حاصل از مشاهدة ماهواره چيست؟

روشن است كه هر ابزاري، در صورت مضرّ بودن در هر زماني و مكاني، خلاف عقل و شرع است. ماهواره كه يكي از مصاديق بارز اين ابزارهاست، به نوبة خود ميتواند از جنبههاي مختلف به انسان آسيب برساند. بعضي از اين آسيبها به شرح ذيل است:

1. خود فراموشي; سؤال جدّياي كه پيش روي هر انساني است اين است كه آيا عالم بر او ميگذرد يا او بر عالم ميگذرد؟ به عبارت ديگر اين حوادث است كه بر انسان، تأثير ميگذارد يا انسان بر آنها تأثير ميكند؟ پاسخ واقعي اين است كه انسان، بايستي بر عالم تأثير گذار باشد. و اين اشرف مخلوقات است كه ميبايد، عالم را تكامل ببخشد ولي متأسفانه، ماهواره اين حقيقت را منقلب ميكند، و انسان را طفيل عالم و خود ميكند و اين موجب ميگردد كه انسان، براي شناختن حقيقت و ماهيت خود گامي پيش نگذارد.

خداوند ميفرمايد: وَ لاَتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَغهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَغكَ هُمُ الْفَـَسِقُون;(حشر،19) و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به خود فراموشي گرفتار كرد، آنها فاسقانند.

2. خدافراموشي; از آن جا كه انسان بالفطره خداجوست; شيطان از طريق هواخواه و شيطانپرست، بسترهاي مختلفي را براي انحراف اين سرشت به كار ميگيرند كه ماهواره يكي از آنهاست. بنابراين ماهواره با برنامة نامناسب نيز باعث خدافراموشي در انسان ميشود. خداوند دربارة كارهاي منافقان ميگويد: مردان منافق و زنان منافق، همه از يك گروهند، آنها امر به منكر، و نهي از معروف ميكنند; و دستهايشان را (از انفاق و بخشش) ميبندند; خدا را فراموش كردند، و خدا (نيز) آنها را فراموش كرد. (توبه،67)

3. افسردگي; يكي ديگر از بيماريهاست كه ميتواند دامنگير روح بشر در اثر مشاهدة ماهواره باشد به علت اين كه ماهواره، هرگونه تحرّك و فعاليت را از انسان گرفته و روح را ازهرگونه فعاليت و تحرك بازميدارد و در واقع به جاي اين كه روح بشر را فعال و رسيدن به كارهاي مثبت بكند او را منفعل و بيتحرك ميكند كه روح در اثر آن پس از مدتي افسرده ميگردد. خداوند با اشاره به مواهب بزرگي كه در انتظار مؤمنان راستين، و بيتوفيقيهايي كه دامنگير افراد لجوج ميشود، شرح داده و ميفرمايد: آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينهاش را براي (پذيرش) اسلام، گشاده ميسازد; و آن كس را كه (بخاطر اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد، سينهاش را آنچنان تنگ ميكند كه گويا ميخواهد به آسمان بالا برود.

4. آلودگي روح; واضح است كه روح انسان از رهگذر اعضأ و جوارح صيقل شده يا كدر ميشود. چشم در اين راستا، از جايگاه مهمي برخوردار است و ميتواند نقشي مهم در صافي يا تيرگي روح بازي بكند، زيرا هرگاه انسان به اشيأ خوب و مطهر چشم افكند روحش نيز مقدس ميشود و بالعكس با مشاهده اشيأ ناپسنديده، در اثر ارتباط روح با اعضأ، روح نيز تاريكي پيدا كرده و نميتواند خود را از رذايل پيرايش كند و حتي خود نيز به انواع ناپسنديها آلوده ميشود; چرا كه آية ذيل، ارتباط ميان اعضأ و روح انسان را ثابت ميكند. خداوند ميفرمايد: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـَرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ َلِكَ أَزْكَيَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُون;(نور،30) به مؤمنان بگو چشمهاي خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند، و عفاف خود را حفظ كنند; اين براي آنان پاكيزهتر است; خداوند از آنچه انجام ميدهند آگاه است. به همين سبب، افرادي كه ماهواره را مشاهده ميكنند روحشان غضبناك يا شهوت ران ميشود; چرا كه بيشتر برنامههاي ماهواره، يا قوة غضب انسان را هدف ميگيرد و يا قوّة شهوت او را دنبال ميكند. البته به استثناي برنامههاي علمي و سازنده كه سخني در آنها نيست.

5. انزوا و گوشه نشيني; ماهواره به لحاظ تنوع در كميت و كيفيت، انسان را از متن جامعه بيرون كشيده و در خود محصور ميكند تا آن جا كه هيچ واكنشي در قبال سياستهاي خارجي تنظيم شده از سوي حاكمان خود نشان ندهد. از اينرو، روح انسان را منزوي كرده و انسان، ايثار و محبّت به هم نوع و احساس مسئوليت در قبال جامعه و ديگران را به طور كلي براي خود بيمعنا ميبيند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.