-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3364 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در آيةالكرسي، براي خدا اين حالت ذكر شده كه او را (خدا) نه چرتي (خواب سبك) و نه خوابي فراميگيرد مگر خواب گرفتگي يا چرت زدن، مخصوص بندگان خدا نيست، در صورتي كه خداوند جسم نيست كه برايش صفت چرت زدن يا خوابيدن باشد؟

در آيات مورد اشاره، خداي متعال اينگونه توصيف شده كه; اللَّهُ لاَ َّ إِلَـَهَ إِلآهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَتَأْخُذُهُو سِنَةٌ وَلاَ نَوْم;(بقره،255) هيچ معبودي جز خداوند يگانه زنده كه قايم به ذات خويش است و موجودات ديگر قايم به او هستند، وجود ندارد، هيچگاه خواب سبك و سنگيني او را فرانميگيرد

آيه شريفه، اين حقيقت را بيان ميكند كه خداي متعال، قيوم است، و قيام كامل و مطلق به تدبير عالم هستي ايجاب ميكند كه حتي لحظهاي از آن غافل نگردد، يعني خدا در حكومت مطلقه و تدبير عالم هستي آنيً غفلت نميكند و لذا هر چيزي كه با اصل قيوميت خدا ناسازگار باشد خود به خود از ساحت قدس او منتفي است.

شايد برخي تصور كنند كه خواب بر خدا جايز نباشد اما استراحت و چرت، منعي نداشته باشد لذا خداي متعال هر دو را نفي ميكند و معمولاً قبل از خواب اساسي معمولاً افراد به چرت ميروند هر دو حالت را نفي كرده. و سياق آيه، سياق نفي است نه اثبات لذا هر دو صفت را كه از صفات موجودات مادي است از خداي متعال نفي ميكند. و قرآن مجيد هم نمونهاي دارد كه صفات خلق را از خداي متعال سلب نموده است بر اين اساس هيچ غفلتي ولو لحظهاي و چرت بر خدا حادث نميشود و از تدبير عالم غافل نميماند. پس چرت و خواب كنايه از غفلت است و خدا را چرت و خوابي نيست; يعني هيچ غفلتي در ساحت ربوبي راه ندارد.(با استفاده از تفسير نمونه، آيتا... مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 195، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.