-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اگر پسر و دختر جواني تنها از لحاظ درسي و رقابت درسي با هم ارتباط برقرار كنند، و مثلاً ارتباطاتي مانند رد و بدل كردن كتابهاي كنكور و... با يك ديگر داشته باشند، اشكال شرعي دارد؟

رقابت سالم، به ويژه در زمينههاي علمي نه تنها مانع ندارد، بلكه براي ارتقأ سطح علمي، امري ضروري است. علم، از نظر اسلام، ارزش والايي دارد. بسيار شايسته است، همگان استعدادهاي دروني و بالقوة خود را شكوفا و بالفعل تبديل كنند. بهترين راه شكوفايي استعدادها و بالا بردن سطح علمي افراد و جامعه، رقابت است. قرآن كريم، در چند جا، انسانها را به رقابت و مسابقة در خوبيها دعوت كرده است. فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ َت;(بقره،148) پس در خيرات از يكديگر سبقت بگيريد.

در رقابتهاي سالم و ارزشي، بين زن و مرد تفكيك نشده است. اما آنچه بايد دقت كرد، رعايت حد و مرزها و حدود الهي است. ارزش رقابت سالم تا جايي است كه حريم خداوند شكسته نشود، و احكام شرعي كنار گذاشته نشود.

از آن جا كه ارتباط مستقيم تحت عنوان رقابت درسي ]آن هم براي دو جوان كه نزديك شدن آن دو به هم به منزلة آتش و پنبه است[ احتمال ميرود مشكلاتي را از نظر شرعي، به وجود آورد، توصيه ميشود چنين ارتباطي صورت نگيرد يا بسيار اندك باشد. و رقابت درسي و علميِ غير مستقيم را ميتوان از طريق مدرسه، دانشگاه، كنكور و... پيگيري كرد.

به هر حال، اسلام، روابط قانونمند كه مطابق با شرع مقدس باشد را پذيرفته است; و غير اين فرض را ممنوع كرده است.

البته، دختر و پسر اگر قصد ازدواج دارند، شرايط خاصي دارد كه بيان آن از فرض پرسش خارج است; در صورت لزوم ميتوانيد در نامة بعد مطرح كنيد تا پاسخ مناسب برايتان فرستاده شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.