-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3393 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از شما پاسخ دهنده محترم تقاضا دارم سن و تحصيلات خود را در ذيل پاسخها بنويسيد تا حقير با ديد بهتري جواب را مطالعه كنم.

واحد پاسخ به پرسشهاي قرآني در مركز معارف و فرهنگ قرآن، متشكل از يك گروه تحقيقاتي است كه از نظارت علمي فضلا و دانشمندان اين مركز ـ كه از اساتيد حوزه و دانشگاه هستند ـ برخوردار است.

پرسشهاي نوجوانان و جوانان عزيز، از ابتداي ورود به مركز، زير نظر طلاب و محققاني كه اغلب دروس سطح را تمام و به دروس خارج حوزوي اشتغال دارند، از نظر ارزش علمي، سطحبندي شده در اختيار محققان پاسخ دهنده قرار ميگيرد كه افزون بر اشتغال به دروس عالي حوزه، خود يا از اساتيد دروس سطح بالا هستند و يا متخصص علم تفسير وعلوم قرآني ـ در حدّ دكترا ـ ميباشند. گذشته از اينها، هر كدام از اين عزيزان، داراي سوابق تبليغي و حضور در ميان قشر فرهنگي جامعه ـ از جمله دانشآموزان و دانشگاهيان ـ بوده، تجربة حضور در مراكز تحقيقاتي مختلف را دارا ميباشند. پس از آن كه پرسشها، با توجه به سنّ پرسشگر، با معيارها و ضوابط تعيين شده، پاسخ داده شد; زير نظر دو ناظر خُبره و ورزيده ـ در امر پاسخ به سؤالات ـ به بررسي و نقد گذاشته ميشود و تا تأمين نظر نهايي آن دو ـ در طول يكديگر ـ پاسخ تهيّه شده، ارسال نميشود. بعد از اين مرحله، پاسخ به دست مديران مركز كه با هوشياري كامل و تجربة كافي پاسخها را مورد دقت قرار ميدهند، رسيده و به آدرس پرسشگر ارسال ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.