-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3396 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آثار و نتايج پرحرفي چيست؟

سخنگويي، يكي از نعمتهاي الهي براي انسان است. اين نعمت همانند نعمتهاي ديگر كه براي تكامل انسانها و بهرهبري از آنها براي پيشبرد اهداف الهي، ارزاني شده، كاربردهاي متفاوت، خوب و بد، دارد.

در آيات و روايات بر بهرهگيري از آن در كارهاي خير و خوب تأكيد شده است. از جملة آيات است:

1. وقُل لِعِبادي يَقولُوا الَّتي هِيَ اَحسَنُ اِنَّ الشَّيطـَنَ يَنزَغُ بَينَهُم اِنَّ الشَّيطـَنَ كانَ لِلاِنسـَنِ عَدُوًّا مُبينـا;(اسرأ،53)، و به بندگانم بگو: آنچه را كه بهتر است بگويند كه شيطان ميانشان را به هم ميزند، زيرا شيطان همواره براي انسان دشمني آشكار است;

2. واجعَل لي لِسانَ صِدقٍ فِي الأَخِرين;(شعرأ،84)، و نيز (طه،27).

پرگويي و پرچانگي اگر چه ذاتاً منفي نيست، اما از آن جا كه عامل مهمي براي كشيده شدن زبان به گناهان از جمله هرزهگويي، تمسخر، غيبت و... از آن به شدت نهي شده است.

در روايتي آمده است فردي خدمت حضرت رسول اكرمآمد و به پرچانگي پرداخت. پيامبر اكرم مانع از پرحرفي او شد و فرمود: زبان شما چند در دارد، آن مرد گفت: دو در دارد; لبها و دندانها. حضرت فرمود: آيا اين درها قادر نيستند تا مقداري از پرحرفي جلوگيري كنند. سپس فرمود: توجه داشته باش كه به احدي در دنيا چيزي داده نشده كه براي آخرتش زيان بارتر از زبانش باشد، آن زباني كه رها شده، پرحرف و ياوه گو است.(بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 68، ص 280، مؤسسة الوفأ.)

در اين باره عالم بزرگ اخلاق، ملا احمد نراقي ميفرمايند: از براي سخنان، اگر چه بعضي فوايد هست، اما امتياز ميان خوب و بد سخن، نهايت صعوبت دارد، و علاوه بر اين، چون زبان را رها كردي اقتصار بر سخنان بيعيب مشكل است، پس بنابراين مهما امكن خاموشي را شعار خود ساختن و تا به حد ضرورت نرسيده، به سخن گفتن نپرداختن، اولي و اصوب است.(معراج السعادة، ملا احمد نراقي، ص 530، هجرت.)

برخي ديگر از پيامدهاي پرحرفي كه از روايات استفاده ميشود عبارتند از:

1. قساوت قلب و فراموشي ياد خدا.

2. پرگويي اگر ضرري به متكلم نداشته باشد فايدهاي نيز نخواهد داشت.

3. سبب لغزش و خطا.

4. عامل بيحيايي.

5. موجب پشيماني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.