-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34013 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا خداوند متعال از اول خلقت طرز فكر و عقيده بشر را يكسان نيافريد تا همه صالح باشند و درست فكر كنند و چرا از همان اول ما را تحت سرپرستي خود نگرفت و شيطانها را (كه مظاهر پليدي و ضلالت اند) از ميان نبرد با اينكه او قادري است يگانه و عدل او ايجاب نيم كند كه
بايد توجه داشت كه خداوند متعال همه را بر فطرت توحيد كه منشأ همه خوبيها مي باشد آفريده است و در اين حقيقت همه يكسان اند و هيچ تفاوتي در بين نيست و اين كلام خداوند است كه مي فرمايد: فطره الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله.
مردم با اين فطرت الهي مي توانند خير و صلاح خويش را انتخاب كنند و خود را به سعادت برسانند و ضلالت و گمرائيهائي كه دچار انسان مي گردد و او را از مسير سعادت منحرف مي سازد در اثر غفلت و عدم و توجه به اين حقيقت است و در اين زمينه روايات بسياري داريم كه از باب نمونه يكي از آنها را مي نگاريم.
در يك روايت پيغمبر گرامي اسلام فرموده هر مولودي بر فطرت توحيد متولد مي شود و اين پدر و مادرند كه او رايهودي يا مسيحي يامجوسي مي سازند. آري و پدر و مادر كه اولين مرحله

ـ411ـ
تربيت كودك را عهده دارند وبايد كودك را بر فطرت پاك توحيدش تربيت نمايند و نگذارند آلودگي محيط در او اثر كند، نگذارند خرافات بر او چيره گردد و لذا تربيت كودك از نظر اسلام موضوعي است بسيار قابل توجه و اهميت بسزائي دارد يعني پايه و اساس سعادت و شقاوت انسان از همان اوان كودكي ريشه مي گيرد اگر فطرت اوليه در اثر عدم توجه به آن فراموش شد و مسير تكامل و معنويات عوض شد آن وقت مظاهر پليدي و ضلالت و گمراهي در بين افراد زياد مي گردد و به جاي اطاعت خدا اطاعت شيطان حاكم مي شود بنابراين اين مردم هستند كه عوامل ضلالت و گمراهي را در اثر غفلت و عدم توجه به آن حقيقت بوجود مي آورد و باز اين خداوند عالد قادر يگانه است كه از اول خلقت راهنماياني براي بيدار كردن فطرت هاي خفته و بياد آوردن حقيقتهاي فراموش شده فرستاده است تا در اثر تذكّر و تبليغ، مردم از گمراهي نجات پيدا كنند و راه خير و صلاح را پيش گيرند و اينكه نوشته ايد خداوند از همان ابتداء خلقت ما را تحت سرپرستي خود نگرفت در پاسخ يادآور مي شديم همينكه خداوند پيامبران را به عنوان نمايندگان خود براي هدايت مردم فرستاده است معنايش همان تحت سرپرستي گرفتن آنهاست حال چنانچه مردم سرپيچي از دستورات آنها بكنند و راه سعادت را - نخواهند تقصير

ـ412ـ
از خود آنان خواهد بود.
درباره وجود شياطين يادآور شديم كه وجود شياطين هم مي تواند وسيله تكامل باشد چه اينكه اگر شياطين نباشد افراد خوب از بد تميز داده نمي شوند و در سير تكامل بود و رسيدن به سعادت فرع بر اين است كه باختيار خويش از مظاهر پليدي و ضلالت و شيطان اجتناب كند و اصولاً خداوند انسان را آزاد آفريده است و جبري در كار نيست هر كس كاري مي كند بااختيار خويش مي كند و اين اوست كه گروگان اعمال خويش مي باشد و قرآن كريم باين مطلب تصريح فرموده است كه كل نفس باكسبت رهينه هر انساني در گروه كردار خويش مي باشد

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ413ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.