-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34264 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در ميان روايات نقل شده توسط اهل سنت، احاديثي كه مؤيّد اعتقاد شيعه بر امامت دوازده امام بعد از پيامبر باشد وجود دارد؟
بله و ما فقط متن چند حديث از اين روايات را در اينجا ذكر ميكنيم، تا معلوم شود كه بنيان مذهب شيعه اثني عشري بر استوارترين مآخذ و مدارك معتبر مورد قبول فِرَق مسلمين قرار دارد و نام «اثني عشري»، نامي است كه از زبان وحي و رسالت يعني كلام معجز نظام، حضرت خاتم الانبياء(ص) گرفته شده است.
1ـ احمد حنبل در مسند كه از معتبرترين كتب مسانيد و جوامع اهل سنت و معروفترين كتب حديث مسلمين است، سيوپنج حديث با سندهائي عالي، از پيغمبر روايت كرده است كه همه دلالت دارند بر اينكه جانشينان و رهبران امت بعد از آن حضرت دوازده نفرند. از جمله سند را به جابر بن سمره صحابي معروف ميرساند كه گفت:
شنيدم پيغمبر(ص) فرمود:
«يَكُونُ لِهذِهِ الْأَمَّةِ اِثْنا عَشَرَ خَليفَةً» (منتخب الاثر/ص12)
[براي اين امت دوازده نفر خليفه است.]
2ـ ابن عدي در كامل و ابن عساكر از ابن مسعود روايت كردهاند از پيغمبر اكرم(ص) كه فرمود:
«اِنَّ عِدَّةَ الْخُلَفاءِ بَعْدي عِدَّةُ نُقَباءِ مُوسي» (الجامع الصغير، ج1، ط4، ص91.)
[شمارة جانشينان من به شماره نقباء موسي است.] كه به اتفاق دوازده تن بودهاند.
3ـ طبراني از ابن مسعود روايت كرده كه پيامبر خدا(ص) فرمود:
«يَكُونُ مِنْ بَعْدي اِثْني عَشَرَ خَليفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» (كنز العمال، ج1/338، 6/201)
[بعد از من دوازده نفر خليفهاند كه همه از قريش ميباشند.]
4 ـ ابن النجار از انس بن مالك روايت كرده كه پيامبر(ص) فرمود:
«لَنْ يَزالَ هذَا الدّينُ قائِماً اِلي اِثْنَيْ عَشَرَ مِنْ قُرَيْشٍ فَاِذا هَلَكُوا ماجَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِها» (كنزالعمال 6/201 ح 3483)
[اين دين همواره بر سر پا است تا دوازده نفر از قريش، پس وقتي آنها مردند زمين به اهلش مضطرب ميشود.]
5ـ ديلمي در فردوس الاخبار از ابو سعيد خدري روايت كرده كه پيامبر اعظم(ص) نماز اولي را با ما بجا آورد سپس به طرف ما برگشت و فرمود: اي گروه اصحابم به درستي كه مثل اهل بيت من در بين شما مثل كشتي نوح و باب حطه بني اسرائيل است، پس متمسك شويد به اهل بيت من بعد ازمن كه پيشوايان راشدين از ذرية من هستند پس به درستي كه شما هرگز گمراه نشويد.
«فقيل: يارَسُولَ اللهِ كَمِ الْاَئِمَّةُ بَعْدَكَ؟ قال اِثْنا عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتي (أَوْ قال) مِنْ عِتْرَتي» (عبقات الانوار 2، 12/246)
[پرسيد شد: يا رسول الله امامان بعد ازشما چند نفرند؟ فرمود: دوازده تن اهلبيت من يا فرمود: از عترت من ميباشند]
6ـ فاضل قندوزي از ابولفضيل عامر بن واثله از علي(ع) از پيغمبر(ص) روايت كرده كه فرمود: يا علي تو وصي مني، جنگ تو، جنگ من و سازش تو، سازش من است، و تو امام و پدر امام و پدر يازده امامي كه پاك و معصومند و از ايشان است مهدي كه زمين را از قسط و داد پر كند. (ينابيع الموده/5)
7ـ و نيز قندوزي روايت كرده كه پيغمبر(ص) فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرند اول ايشان يا علي توئي و آخر ايشان قائم است كه خدا به دستش مشارق و مغارب زمين راميگشايد. (ينابيع الموده/493)
8ـ حموئي در «فرائد السمطين» و سيد علي همداني در«مودة القربي» از ابن عباس روايت كردهاند كه رسول خدا(ص) فرمود:
«أَنَا سَيدُّ النَّبِيّينّ، و عَلِيَّ بْنِ أَبي طالِبٍ سَيّدُ الْوَصِيّينَ وَ أَنَّ أَوْصِيائي اِثْناعَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبي طالِبٍ، وَ آخِرُهُمْ اَلْقائِم» (ينابيع الموده،ص258، 445 و كشف الاستار، ص74.)
[من سيد پيامبرانم و علي سيد اوصياء است و اوصياي من دوازده نفرند كه اول آنها علي و آخرين ايشان قائم است.]
9ـ در روضة الاحاب و فرائد المسطين از ابن عباس روايت شده كه پيغمبر(ص) فرمود: جانشينان و اوصياء من و حجتهاي خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند كه اول ايشان برادر من است و آخر ايشان فرزند من است.
پرسيده شد: يا رسول الله برادرت كيست؟
فرمود: علي بن ابيطالب.
پرسيده شد: فرزندت كيست؟
فرمود: مهدي است كه زمين را از قسط و عدل پركند همچنانكه پر از ظلم و جور شده باشد. سوگند به آن كس كه مرا به حق بشارت دهنده مبعوث كرد، اگر باقي نماند از دنيا مگر يك روز، خدا آن روز را طولاني گرداند تا فرزندم مهدي در آن بيرون آيد، پس عيسي بن مريم نزول ندو پشت سر او نماز بخواند و زمين به نورش روشن شود و سلطنتش به مشرق و مغرب برسد. (ينابيع الموده، ص447. عبقات، ص237، ج2، ج12)
10ـ خوارزمي در «مقتل الحسين» و «مناقب» و همداني در «مودة القربي» از سلمان روايت كردهاند كه گفت: وارد شدم بر پيغمبر(ص) در حالي كه حسين بر زانوي او بود چشمهايش را ميبوسيد و دهانش را ميبوسيد و ميفرمود: تو آقا، پسر آقايي. تو امام پسر امام، برادر امام، پدر اماماني، تو حجت خدا پسر حجت خدايي و پدر نه حجتي كه از صلب تو هستند و نهمين ايشان قائم آنها است. (مقتلالحسين، 1/94، و ينابيع الموده، ص258و 492.)
و مفصلتر از اخباري كه نقل شد رواياتي است كه در آنها اسامي مبارك دوازده امام از حضرت علي(ع) تا حضرت حجةابنحسن العسكري، امام دوازدهم، مهدي منتظر(عج) نام برده شدهاند كه شارح رواياتي ميباشند كه در آنها فقط عدد ائمه ذكر شده است.
اين اخبار از طرق شيعه بسيار و متواتر است، و از طرق اهل سنت نيز روايت شده است و اعتبار آنها ب روش اهل سنت با همان روايات مشتمل بر عدد ائمه كه در كتاب صحاح تخريج شده تأييد و تضمين ميشود.
اين احاديث و رواياتي كه نقل كرديم اگر به نامهاي شريف دوازده امام هم تصريح نداشت و فقط به همان عدد دوازده امام اكتفا شده بود جز بر ائمه اثني عشر(ع) و مذهب شيعه، بر هيچ يك از مذاهب و پيشوايان آنها انطباق ندارد، زيرا فقط شيعة اماميه است كه قائل به امامت ائمة اثني عشر است و اين روايات در قوت و اعتبار و تواتر به پايهاي است كه احدي از اهل سنت در صحت آنها ترديد نكرده است هر چند در تفسير و توجيه آن بيجهت دست و پا كرده و خود را به زحمت انداختهاند، ولي نتوانستهاند هيچ گونه توجيه قابل قبولي براي اين احاديث بنمايند، اين احاديث مستقيماً اعلام صحت مذهب شيعه است و با اخبار و رواياتي كه نامهاي شريف امامان را دارد، مؤيد و معاضد يكديگرند.

امامت و مهدويت ج 3 – نويد امن و امان
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.