-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34266 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا مردم نميتوانند براي خود امام انتخاب نمايند؟
به دلايل زير:
اولاً: اگر بخواهند صالح را انتخاب كنند نميتوانند او را بشناسند.
ثانياً: اعمال نفوذ و اشتباه كاري و جار و جنجال و ارعاب و تطميع، مانع از آزادي تفكر و اظهار رأي آنها ميشود.
ثالثاً: منافع و اغراض شخصي را ملاحظه ميكنند. چنانچه در انتخابات عرفي ديده و ميبينيم كه در هر انتخاب آزاد و به اصطلاح صحيح و دور از اعمال نفوذ، اين اغراض و علل و موانع دخالت دارد و اغراض شخصي را مردم بيشتر بر مصالح نوعي ترجيح ميدهند، لذا تا كنون انتخاب بشر در تعيين زمامداران از همه جهت كامل نبوده و افرادي را كه انتخاب كرده‎اند لايقتر از همه نبوده و اشخاصي كه صلاحيت بيشتر داشتند انتخاب نشدهاند و اگر در بعضي موارد، زمامدار نسبتاً صالحي انتخاب شده جهتش نه واقع بيني و تشخيص و پاكي و طهارت نظر مردم بوده، بلكه تصادف و اتفاق و اوضاع و احوال يا نوعي اضطرار سياسي موجب آن شده است.
و اگر تشخيص مردم، صحيح و پاك و بيغل و غش و بر اساس حقيقت بيني و شناخت صلاحيت واقعي بود بايد هميشه انتخاب شوندگان آنها واجد صلاحيت و شايستگي باشند.
پس اينكه ميبينيم گاهي انتخاب بشر غلط و گاهي بالنسبه و بندرت صحيح واقع شده، دليل ناتواني او از تشخيص صالح و شايسته واقعي است.
چنانكه حضرت ولي عصرـ عجل الله تعالي فرجه ـ در جواب سعد بن عبدالله اشعري قمي كه از امام پرسيد: چرا مردم نميتوانند براي خود امام انتخاب نمايند؟
فرمود: پيشواي مصلح يا مفسد؟
گفت: مصلح.
فرمود: با اينكه هر يك از آنان از باطن ديگري و نيت او ناآگاه است آيا ممكن است مفسد را انتخاب كنند؟
گفت: بله (ممكن است).
فرمود:
«فَهِيَ الْعِلَّةُ» (منتخب الاثر/ص151)
يعني اين است علت آنكه مردم نميتوانند امام را خودشان انتخاب كنند.
پس معلوم شد كه تعيين و برگزيدن امام كه قائم مقام پيغمبر است بايد از سوي خدا و به نص و تعيين پيغمبر باشد وگرنه مردم از عهده بر نخواهند آمد و مدينة فاضله انساني و نظامي كه هدف دين و انبياء است، تشكيل نخواهد شد.

امامت و مهدويت ج 3 – نويد امن و امان
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.