-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34568 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين ادعا درست است كه چون پادشاهان ساساني براي خود مقام آسماني قائل بودند، و از طرف ديگر ائمه هم، نژادشان به آنها ميرسد و پيروان آنها هم همه ايراني هستند و براي آنها مقام آسماني قائلند؛ پس اعتقاد به ائمه مولود همان اعتقاد قديمي ايراني است؟
ضمن بيان مختصري، پوچي اين ادعا را روشن ميكنيم. مقدمتاً بايد بگوييم كه در اينجا دو مطلب است و بايد از يكديگر تفكيك شود. يكي اينكه طبيعي است كه هر ملتي كه داراي يك سلسله عقايد و افكار مذهبي يا غيرمذهبي هست و سپس تغيير عقيده ميدهد، خواه ناخواه قسمتي از عقايد پيشين در زواياي ضميرش باقي ميماند و ناخودآگاه آنها را در عقايد جديد خويش وارد ميكند. ممكن است نسبت به عقيدة جديد خويش نهايت خلوص نيت را داشته باشد و هيجگونه تعصب و تعمدي براي حفظ معتقدات پيشين خود نداشته باشد ولي از آنجا كه لوح ضميرش بكلي از افكار و عقايد پيشين پاك نشده است، كم و بيش آنها را با خود وارد عقيده و مسلك و مذهب جديد مينمايد.
اين مطلب جاي ترديد نيست. مللي كه مسلمان شدند، برخي بتپرست بودند و عقايد وثني داشتند، بعضي ديگر مسيحي و يهودي يا مجوسي بودند؛ زمينههاي فكري پيشين آنها احياناً ممكن است در افكار و عقايد اسلامي ايشان اثر گذاشته باشد.
مسألة ولايت و امامت را اگر بخواهيم از اين جهت مورد مطالعه قرار دهيم، بايد به قرآن كريم و سنت قطعي رسول اكرم(ص) مراجعه كنيم تا معلوم شود، آيا قبل از آنكه ملل مختلف جهان اسلام آورند، چنين مطلبي در خود اسلام مطرح بوده است يا خير؟
مطالعه در قرآن و سنت قطعي رسول اكرم (ص) ميرساند كه اولاً مقامات معنوي و آسماني و ولايتي برخي از بندگان صالح حق، مورد تأييد قرآن كريم است. ثانياً قرآن كريم تلويحاً و تصريحاً ولايت و امامت را تأكيد كرده است و بعلاوه رسول اكرم (ص) نيز عترت طاهرين خود را به اين مقام معرفي كرده است.
پيش از آنكه اعراب مسلمان با ملل ديگر برخورد كنند و عقايد آنها در يكديگر تأثير كند، در متن اسلام چنين مسائلي مطرح بوده است. آية كريمة: «اِنَّ اللهَ اصْطَفي ادَمَ وَ نوحاً وَ الَ اِبْراهيمَ وَ الَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَميعٌ عَليمٌ» آل عمران/33 و 34 كم و بيش ناظر به مقامات ولايتي بعضي از افراد بشر است. اساس مذهب تشيع در قرآن و سنت قطعي است و جاي هيچگونه ترديدي از اين نظر نيست.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ايران صفحه: 116
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.