-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34602 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تجسم و تشخّص اعمال (در قيامت) يعني چه و آيا از قرآن و احاديث مؤيدي بر آن وجود دارد؟
مسأله تجسم اعمال مسأله‎اي است كه دلايل نقلي و شرعي فراواني بر اين مطلب هست. اصلا لحن قرآن هم لحن تجسم اعمال است. قرآن تعبير به جزا مي كند ولي خودش در جاهاي ديگر مطلب را ذكر مي‎كند كه اين جزاي عمل شما، همان خود عمل شماست كه به شما برگردانده مي شود. اينجا از آنجاهايي است كه منطق قرآن هميشه از منطق مفسرين پيش است. مفسرين از باب اينكه اين را يك امر معقول نمي‎دانستند كه مثلاً ما يك حرفي اينجا زديم كه باد هوا شد و از بين رفت و معدوم شد، بعد بگوييم نفس عمل تو در قيامت به تو برگردانده مي شود، در تقدير مي گيرند، مي گويند يعني كيفر و پاداش عمل تو [به تو بر گردانده مي شود] كه پاداش يك چيز است، عمل تو چيز ديگري است. ولي قرآن اين طور نمي گويد. اعم از اينكه ما بتوانيم توجيه كنيم يا نتوانيم توجيه كنيم، لحن و منطق قرآن اين است كه نفس اعمال شما به شما برگردانده مي شود. پيغمبر فرمود: «اِنَما هِيَ اَعْمالُكُمْ تُرَدُ اِلَيْكُمْ».( بحار 3/90) بالا ترش را خود قرآن مي‎گويد: «فَمَنْ يَعمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَة و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ شَرَاً يَرَهُ» زلزال 8 و 7 كوچكترين عمل خير و كوچكترين عمل شر خودش را مي‎بيند؛ «وَ وَجَدوا ما عَمِلوا حاضِراً» كهف/49 كردة خود را در آنجا حاضر مي‎بينند؛ «يومَ تجَدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِن سوءٍ تَودُ لو اَنَ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ اَمَداً بَعيداً» آل عمران/30 [روزي كه هر كسي هر كار خيري كه كرده، آن را حاضر شده مي بيند و هر كار بدي كه كرده است (آرزو مي‎كند كه اي كاش ميان او و كار بدش مسافتي دور فاصله مي افتاد)]. در اين زمينه زياد داريم.تجسم اعمال يك مطلبي است. نفس اعمال ما مجسم مي شود، كه اخبار و روايات هم در اين زمينه زياد است: فلان عمل مي آيد مي گويد من صبر تو هستم، ديگري مي آيد مي گويد من روزه تو هستم، ديگري مي آيد مي‎گويد من نماز تو هستم.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج4 - معاد
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.