-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

انگيزه‎هاي اصلي اعتقاد به تناسخ چيست؟

1 ـ انكار رستاخيز و جهان ديگر جمعي از آنان چون به جهان ديگر عقيده نداشتند و شايد آن را محال مي​پنداشتند، و از طرفي عدم پاداش نيكوكاران و بدكاران را مخالف «عدالت» خداوند مي​ديدند، لذا معتقد شدند كه روح نيكوكاران مجدداً به بدن ديگري، در همين جهان، كه از بدن نخستين به مراتب خوشبخت​تر است، باز مي​گردد و پاداش اعمال نيك گذشتة خود را مي​بيند، و روح بدكاران به بدنهايي كه در رنج و زحمت به سر مي​برند، و يا ناقص الخلقه هستند بازگشته، كيفر اعمال بد خود را خواهند ديد، و در حقيقت بدين وسيله شست و شو مي​شوند و تكامل مي​يابند.

2 ـ توجيهي براي كودكان بيمار و معلول جمعي ديگر، از مشاهدة پاره​اي از كودكان معلول و بيمار به اين فكر فرو مي​رفتند كه اين كودكان كه گناهي نكرده​اند، چرا خداوند آنها را به اين صورت آفريده و مبتلا ساخته است، حتماً ارواحي كه در اينها هست، ارواح افراد شرير و گناهكار و متجاوزي بوده كه براي ديدن كيفر اعمال خود به اين صورت درآمده، و مجدّداً به اين جهان برگشته​اند تا رنج ببرند!

3 ـ عوامل رواني به نظر مي​رسد يكي از علل رواني اين عقيده، شكستهاي گوناگوني بوده كه بسياري از افراد در زندگي خود با آن مواجه مي​شده​اند. واكنش رواني آن شكستها و ناكاميها به صورتهاي گوناگوني بروز مي​كرده است؛ گاهي به صورت «درون​گرائي» و «پناه بردن به تخيّلات» و پيدا كردن گمشدة خود در عالم خيال، آنچنان كه در بسياري از شعرا ديده مي​شود، آنها هنگامي كه محبوب گريزپاي خود را در اين جهان نمي​يافتند، با «نقش رخ او» كه در عالم خيال، در وسط «جام» مي​افتاد، دلخوش بوده​اند! عدّه​اي هم «بازگشت به زندگي جديد در اين جهان» را وسيله​اي براي تسكين افكار پريشان خود قرار مي​دادند.

اين افراد «شكست خورده»، براي جبران شكستها و ناكاميهاي خود چنين مي​پنداشتند كه بار ديگر روح آنها در كالبد ديگري در اين جهان قدم مي​گذارد، و به آرزوي دل در آن زندگي جديد خواهند رسيد.

يكي ديگر از عوامل رواني اين عقيده، اين بوده است كه اعمال خشونت​آميز خود را در انتقام جوئيها توجيه كنند.

مثلاً، اعراب زمان جاهليّت كه در موضوع ارضاي حسّ انتقامجوئي پافشاري و سرسختي عجيبي داشتند، و ممكن بود كينه​توزي را نسبت به شخص يا قبيله​اي از پدران و نياكان خود به ارث ببرند، گاهي براي توجيه انتقامجوئي وحشيانة خود، دست به دامان اين عقيده مي​زدند؛ آنها عقيده داشتند هنگامي كه يكي از افراد قبيلة آنها به قتل برسد، روح او در قالب پرنده​اي شبيه به «بوم» كه آن را هامه مي​ناميدند، قرار مي​گيرد، و پيوسته در اطراف جسد مقتول دور مي​زند، و نالة وحشتزائي سر مي​دهد، و هنگامي كه او را در قبر مي​گذارند، در اطراف قبر او گردش مي​كند و مرتّباً فرياد مي​زند اسقوني! اسقوني! يعني، سيرابم كنيد... سيرابم كنيد! و تا خون قاتل ريخته نشود نالة غم​انگيز او خاموش نخواهد شد!كد كتاب 34
صفحه الي 48
موضوع كلام ـ دلايل ابطال تناسخ

%%%
دلائل ابطال تناسخ چيست؟


ارتباط با ارواح

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.