-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34800 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امتحان و آزمايش انسان بوسيله خداوند، دليل بر جهل و غفلت خداوند از نتيجه امتحان است؟

خير، در جواب ميگوئيم امتحان بر دو گونه است 1 ـ امتحاني كه براي تحصيل علم انجام ميگيرد. 2 ـ امتحاني كه استاد عالم است به مقدار پيشرفت شاگردش، ولي او امتحان را عاملي و وسيلهاي قرار ميدهد تا بتواند شاگرد را براي مطالعه بيشتر بكار اندازد، و او را دركار خود ورزيده كند.در امتحان نوع اول استاد ذي نفع بود، و در امتحان نوع دوم شاگرد ذي نفع است، امتحان خداوندي از نوع دوم است، «راغب» در مفردات خود ريشه «فتنه» كه به معني امتحان استعمال ميشود، را اينگونه تفسير، نموده است «اُصلُ الفِتَنْ اِدخالُ الذَّهَب النّارَ لِتَظْهَرَ جَوْدَتُهُ مِن رِداءَتِه» (المفردات في غريب القرآن) [ريشه ماده فتن در لغت به معني داخل كردن طلا در آتش است، تا اينكه طلاي اصل از مواد مخلوط با آن كه ارزش چنداني ندارد، جدا گرديده و ظاهر شود.]خداوند با امتحان خود زمينه پرورش و ورزيده شدن مخلوقات خود را فراهم ميآورد تا ناخالصيهاي وجود آنها را در اثر فشار مشكلات و گوهر وجود آنها را در اثر حرارتهاي زمانه آبديده كند، همانند كسي كه طلاي ناخالص را با تيزاب (اسيد سلطاني) مخلوط مي‎كند، و در كوره حرارت ميدهد تا ناخالصيهاي آن ذوب گردد، و طلاي خالص به دست آيد، زيرا معروف است كه (اسيد سلطاني) با تمام فلزات تركيب ميشود، جز طلا و براي همين جهت بقيه فلزات مخلوط شده با طلا را همراه با حرارت ذوب ميكند و طلاي خالص باقي ميماند، امتحانات خداوندي (اسيد سطاني) است، كه ما را در كوره مشكلات خالص مي‎كند.همچنانكه پيامبران عظيم الشاني چون ابراهيم(ع) و موسي(ع) و عيسي(ع) و نبيّ مكرم اسلام(ص) را چنين كرد، و حتي اينان هم از چنين آزمايشهايي در آزمايشگاه بزرگ تاريخ مأمون نبوده‎اند.
اخلاق اسلامي ج 1


اكبر خادم الذاكرين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.