-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

رسول الله(ص) در مورد عدالت گستري حضرت مهدي(عج) چه فرمودهاند؟

از ابو سعيد خدري چنين نقل شده«قال رسول الله (ص)اُبَشِّرْكُمْ بِالْمَهْدِي يَمْلَاُ الْاَرْضَ قِسْطاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً، يَرضي عَنْهُ سُكّان السَّماءِ وَالْاَرْضِ، يُقْسَمُ الْمالَ صَحاحاً، فَقالَ رَجُلُ ما مَعْني صَحاحاً، قالَ بِالسَّويةِ بَيْنَ النّاسِ؛ وَيَمْلا قُلُوبَ اُمَّةِ مُحَمَّدِ(ص) غَني؛ وَ يَسَعَهُمْ عَدْله، حتّي يَأْمُرُ مُنادِياً يُنادِي يَقُولُ مَنْ لَهُ بِالْمالِ حاجَة فَلْيَقُمُ فما يَقُوُمُ مِنَ النّاسِ اِلّا رَجُلُ واحِدُ (ثُمَّ يَأْمُرُلَهُ بِالْمالِ فَيَاْخُذُ ثُمَّ يَنْدُمُ وَ يَرُدَّهُ)» (نورالابصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار،/156 و 157، چاپ مصر)[پيامبر اكرم (ص) فرمود شما را به ظهور مهدي(ع) بشارت مي‎دهم؛ زمين را پر از عدالت مي‎كند همان گونه كه از جور و ستم پر شده است؛ ساكنان آسمانها و ساكنان زمين از او راضي مي‎شوند و اموال و ثروتها را به طور صحيح تقسيم مي‎كند.كسي پرسيد معني تقسيم صحيح ثروت چيست؟فرمودبه طور مساوي در ميان مردم!(سپس فرمود)و دلهاي پيروان محمّد(ص) را پر از بي نيازي مي‎كند و عدالتش همه را فرا مي‎گيرد، تا آنجا كه دستور مي‎دهد كسي با صداي بلند صدا زند هركس نياز مالي دارد برخيزد، هيچكس ـ جز يك نفر بر نمي‎خيزد. (سپس در ذيل حديث مي‎خوانيم كه امام دستور مي‎دهد مال قابل ملاحظه‎اي به او بدهند، امّا او بزودي باز مي‎گردد و پشيمان مي‎شود كه چرا آزمند و حريص بوده است.)
حكومت جهاني حضرت مهدي


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.