-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34861 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علوم غيبهاي كه مخصوص ذات خداوند است چه چيزهائي هستند؟

خداوند درباره علوم غيبهاي كه مخصوص ذات او است، و هيچكس را به حقيقت آن راهي نيست، ميفرمايد

[آگاهي از زمان قيام قيامت نزد خدا است] «اِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ»

[و او است كه باران را نازل ميكند (و از تمام كم و كيف آن آگاه است)] «وَ يُنْزِّلُ الْغَيْثَ»

[و او ميداند آنچه را در رحم مادران قرار دارد (هم از نظر جنسيت و سلامت و هم از نظر ساير استعدادها و توانائيها] «وَ يَعْلَمُ ما في الْأَرْحامِ»

[و هيچكس نميداند فردا چه ميكند؟ و در كدام سرزمين ميميرد]؟ «وَ ما تَدْريْ نَفْس ماذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْري نَفْسٍ بِايِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ»

[خداوند عالم و آگاه است] «اِنَّ اللهَ عَليمٌ خَبيرٌ»

آنچه در اين آيه به وضوح از علوم ويژه خدا وند ذكر شده همان زمان وقوع رستاخيز است، ولي لحن آيه نشان ميدهد كه چهار موضوعي كه بعد از آن آمده نيز مخصوص خدا است، زيرا رابطه ديگري بين اين پنج موضوع جز از اين جهت كه علوم ويژه الهي هستند به نظر نميرسد.

بعلاوه در روايات بسياري از طرق شيعه و اهل سنت از پيغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) تصريح شده كه اين علوم پنجگانه مخصوص ذات خدا است، به عنوان نمونه حديثي از تفسير «درالمنثور» و حديثي از تفسير «نور الثقلين» را در اينجا ميآوريم

1 ـ در «در المنثور» آمده است كه رسول خدا (ص) فرمود «مَفاتِيحُ الْغَيْبِ خَمّسٌ لا يَعْلَمُهُنَّ اِلاّ اللهُ، لا يَعْلَمُ ما في غَدٍ اِلاّ اللهُ، وَ لا مَتي تَقُومُ السَّاعَةُ اِلاّ اللهُ، وَ لا يَعْلَمُ ما في الْأَرْحامِ اِلاّ اللهُ، وَ لا مَتي يَنزِلُ الْغَيْثُ اِلاّ اللهُ، وَ ما تَدْري نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِلاّ اللهُ» (درالمنثور 5/ 169)

[كليدهاي غيب پنج است كه هيچكس جز خدا آنها را نميداند هيچكس جز خدا حوادث فردا را نميداند، و هيچكس جز خدا زمان قيام رستاخيز را نميداند، و هيچكس جز خدا آنچه را در رحم مادران است نميداند، و هيچكس جز خدا زمان نزول باران را نميداند، و هيچكس نميداند انسان در كدام زمين ميميرد جز خدا]

پيام قرآن ج 4

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.