-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:34994 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علماء اخلاق درباره علامات صاحب يقين چه گفتهاند؟

گفتهاند 1ـ در امورات خود به غير ربّ الارباب توجه نميكند، و در هر حالي چه در فقر و غنا و چه در مرض وصحت و غيره روي التفات از او بر نميگرداند. از امام صادق (ع) روايت شده كه «مَنْ ضَعُفَ يَقينُه تََعَلِّق بالاَسْباب و رَخَّصَ لِنفسه بذالك و اتَّبَع العاداتِ و اَقاويِلَ الناسِ بِغَيْرِ حَقيقةٍ وَ السَّعْي في اُمُورِ الدُنْيا وَ جَمْعِها وَ اِمْساكِها، مُقِرّاً بِاللِسانِ اَنَّه لا مانِعَ وَ لا مُعْطِيَ اِلاّ اللهِ وَ اِنَّ العَبْدَ لا يُصيبُ اِلاّ ما رَزق وقُسِّم لَهُ وَ الْجَهْد لا يَزيدُ فِي الرِّزْقِ وَ يُنْكِر ذلِكَ بِفِعْلِهِ وَ قَلْبِهِ قال اللهُ سُبْحانَهُ يَقُولُونَ بِاَفْواهِهِم مالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللهُ اَعْلَمُ بما يكتمون». آل عمران/161[كسي كه يقينش ضعيف باشد متمسك به اسباب شده (مسبب الاسباب را رها ميكند) و با اين تمسك و تعلّق به اسباب ترخيص و وسعتي براي خود فراهم ميكند، و تبعيت عادات و گفتارهاي مردم را بدون دور نگري و حقيقت بيني خواهد كرد، و سعي و تلاش در امور دنيا و جمع آن و منع ديگران را از آنچه اندوخته پيشه خود ميكند، با زبان اقرار ميكند كه منع كننده و اعطاء كنندهاي غير از خدا نيست، و اينكه عبد نميرسد، مگر به آنچه خدا روزي و تقسيم براي او كرده، و تلاش چيزي در رزق نم افزايد در حالي كه انكار ميكند اين مطالب را با عمل و قلبش، خداوند سبحان (درباره اينان) فرموده ميگويند با زبانهاي خود آنچه را كه در قلوبشان نيست، و خداوند عالم است به آنچه اينان كتمان ميكنند.]2 ـ درباره عبادت پروردگار خود چه در عَلَن و چه درخفا كوتاهي نكرده، اوامر اورا به كار انداخته، و از نواهي اجتناب ميكند، و به طور كلي يقين او به عظمت خداوند عامل سر برخاك نهادن و خضوع در برابر پروردگار اوست، و دائما محزون است از مراحل بعد از مرگ، و اينكه دنيا به كسي وفا نميكند، و بواسطه يقيني كه در اقيانوس و جود او موج ميزند، راضي به قضاء و قدر الهي است، و اين علامات هريك گنجي است، كه بدون رنج ميسّر نشود .3 ـ اينگونه افراد، مستجاب الدعوة و صاحب كراماتند، و هر چه يقين بيشتر، جنبه تجرّد و غلبه بر امورات و تصرّف در آنها بيشتر است، يقين گوهر شب چراغي است كه با آن به مراحل عاليهاي توان رسيد، به نحوي كه مظهر وليّ الله ميتوان شدن، و در جهان تكوين تصرف كرد.امام صادق (ع) فرمودند «اليقينُ يوُصِلُ العَبدَ اِلي كُلّ حالٍ سَنِيّ و مَقام عجيب» (جامع السعادات/ 1/159) [يقين ميرساند بنده را به هر مرتبه بلند و مقام عجيب (كه تصورش را نميكرد)]در نزد پيامبر اكرم (ص) صحبت از عيسي بن مريم(ع) و اينكه وي بر روي آب راه ميرفت به ميان آمد، حضرت فرمودند «لوزادَ يَقينُه لَمَشي في الهوي» [اگر يقين او بيشتر بود، بر روي هوا راه ميرفت]از اين روايت به خوبي ميتوان استفاده كرد كه كرامات رابطه مستقيم با ازدياد يقين دارد، هر چه يقين بيشتر كرامات و تصرفات وسيعتر.
اخلاق اسلامي ج 1


اكبر خادم الذاكرين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.