-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

ويژگي هاي نامة اعمال چيست؟

از مجموع آيات و روايات، مشخصات زير براي نامه اعمال به دست مي آيد

1ـ نامه اعمال كارنامه تمامي عمر انسان است و هيچ چيز را فرو گذار نمي كند.

2ـ نامه اعمال چنان گويا و زنده است كه جائي براي كمترين انكار يا شك و ترديد باقي نمي گذارد وهر كس مي تواند با مشاهده آن قضاوت كند، حتي خود مجرمان درباره خودشان!

3ـ نويسندگان نامه اعمال دو فرشته اند كه به خاطر تعبيرات قرآن«رقيب» و « عتيد» نام گرفتنه اند، و چنانكه گفتيم از بعضي روايات استفاده مي شود كه فرشتگان روز و شب از هم جدا هستند و هر كدام جاي خود را به ديگري مي دهند. در بعضي از آيات قرآن نيز اشاره سر بسته اي به اين معني ديده مي شود.

4ـ از بعضي از روايات بر مي آيد كه علاوه بر آنها، فرشتگان ديگري نيز مأمور ثبت بعضي از اعمال خاص هستند، مثلاً در حديثي از پيغمبر اكرم(ص) مي خوانيم « اذا كانَ يَوْمُ الْجُمْعَه كانَ عَلَي كُلَّ بابٍ منْ اَبْواب الْمَسْجد ملائكَةٌ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ، فَاذا جَلَسَ الْامامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَ جاؤُا يَسْتَمعُونَ الذَّكْرَا» (صحيح مسلم 2/587)

[هنگامي كه روز جمعه مي شود، بر هر دري از درهاي مسجد، فرشتگاني مي نشينند كه نام اشخاص را يكي بعد از ديگري به ترتيب مي نويسند و هنگامي كه امام (بر منبر) مي نشيند (قبل از شروع خطبه ها) آنها نوشته‎هاي خود را جمع كرده و براي استماع ذكر خدا مي آيند.]

5ـ از بعضي از روايات استفاده مي شود كه «حسنات» را فورا مي نويسند اما سيئات» را با يك مهلت خواهند نوشت (شايد از كار خود نادم شود و توبه كند).

اين بحث را با چند جملة پرمعنا از دعاهاي معروف امام سجّاد علي بن الحسين(ع) در«صحيفه سجاديه» پايان مي‎دهيم، امام به پيشگاه خدا چنين عرضه مي دارد «اَلَلهُمَّ يّسَّرْ عَلَي الْكِرام الْكاتبيْنَ مَؤُنَتَنا، وَامْلَأ لَنا منْ حَسَناتنا صَحائفَنا، وَلاتُخْزنا عنْدَهُمْ بسُوء اَعْمالنا … فَصَلَّ عَلَي مُحَمَّد وَآله، وَاجْعَلْ ختامَ ما تُحْصي عَلَيْنا كَتَبَةُ اَعْمالنا تَوْبَهً مَقْبولَةً» (صحيفه سجاديه، دعاي ششم)

[پروردگارا! كار مار ابر فرشتگان بزرگواري كه اعمالمان را مي نويسند آسان گردان و نامه هاي اعمال ما را از حسنات ما پر نما و ما را نزد آنها به خاطر اعمال بدمان رسوا مگردان… خداوندا! بر محمد و آلش درود بفرست و آخرين مطلبي را كه نويسندگان نامه اعمال ما مي نويسند تو به قبول شده اي قرار ده]

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران


مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.