-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:35037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وسعت بهشت چقدر است؟

جهاني كه در آن زندگي مي كنيم در برابر جهان ديگر بسيار محدود و حقير است و رستاخيز از نظر گستردگي و وسعت قابل مقايسه با محيط زندگي ما نيست، در حقيقت آنچه در روايات اسلامي راجع به مساكن اهل بهشت و وسعت آنها آمده است، گواه صدقي براين مدعا است، بدون شك آنهمه نعمت و مواهب عظيم و بي انتها در عالمي بس عظيم خواهد بود.

به قرآن باز مي گرديم و توصيف اين گستردگي را از زبان قرآن مي شنويم

1ـ «سابقُوا الي مَغْفرَة منْ رَبَّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماء والْاَرض اُعدَّتْ للَّذينَ آمَنُوا بالله وَرُسُله» حديد/21

2ـ «وَسارعُوا الي مَغْفرَة منْ رَبَّكُمْ وَجَنَّه عَرْضُها السَّمواتُ وَالَأرْضُ اُعدَّتْ للْمُتَّقينَ» آل عمران/133

3ـ «وَ اذا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعيماً وَمُلْكَاً كَبيراً» دهر/20

ترجمه

1ـ [بر يكديگر سبقت گيريد براي رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتي كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است و آماده شده براي كساني كه به خدا و رسولانش ايمان آورده اند.]

2ـ [بر يكديگر سبقت بجوئيد براي رسيدن به آمرزش پروردگار خود و بهشتي كه وسعت آن آسمان و زمين است و براي پرهيزكاران آماده شده است.]

3ـ و هنگامي كه آنجا را ببيني نعمتها و ملك عظيمي را مي بيني.

نخستين آيه وسعت بهشت را همانند وسعت آسمان و زمين شمرده، مي فرمايد [سبقت جوئيد به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهنة آن همچون پهنه آسمان و زمين است، و آماده شده براي كساني كه ايمان به خدا و رسولانش داشته باشند]

«سابقُوا الي مَغْفرَه منْ رَبَّكُمْ وَ جَنَّة عّرْضُها كَعَرْض السَّماء وَالْاَرْض اُعدَّتْ للَّذينَ آمَنُوا بالله وَرُسُله» روشن است كه منظور از «عرض» در اينجا عرض در مقابل طول نيست، بلكه منظور همان مفهوم لغوي يعني وسعت و پهنه است و اينكه جمعي از مفسران در اينجا به خاطر پيداكردن طول بهشت به زحمت افتاده اند به خاطر اشتباهي است كه در مفهوم «عرض» مرتكب شده​اند.

در دومين آيه همين مسآله با تعبيرات ديگري دنبال شده است، در آنجا سخن از «سبقت جستن» بود، و در اينجا «سرعت گرفتن» در آنجا مي​فرمود وسعت بهشت مانند وسعت آسمان و زمين است و در اينجا واژه معادل «مانند» حذف شده و «آسمان» تبديل به «آسمانها» گرديده است، در آنجا مي فرمايد [آماده براي كساني است كه ايمان به خدا و رسولانش آورده‎اند] و در اينجا مي فرمايد [آماده براي پرهيز كاران است] «وَسارعُوا الي مَغْفرَه منْ رَبَّكُمْ وَ جَنَّه عَرْضُها السَّماواتُ وَالارَضُ اُعدَّتْ للْمُتَّقينَ»

در سوّمين و آخرين آيه، تعبير سربسته و پرمعنائي در مورد عظمت بهشت آمده است، روي سخن را به پيامبر (ص) كرده مي فرمايد «هنگامي كه آنجا را مي نگري نعمتها و ملك عظيمي را مي​نگري «وَاذا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعيماً وَمُلْكاً كَبيراً».

در تفسير ملك كبير، مطالب بسياري گفته شده است، اين تفسيرها عمدتاً در دو محور قرار گرفته جمعي «ملك كبير» را اشاره به وسعت و عظمت بهشت و خانه ها و قصرها و باغهاي بهشتيان مي دانند، ازجمله اينكه در تفسيري آمده پائينترين افراد بهشتي قلمرو ملكش به اندازه اي است كه وقتي نگاه ميكند فاصله هزار سال راه را مي بيند و در بعضي از روايات دو هزار سال آمده است!. و گروهي آن را اشاره به عظمت معنوي بهشت و مقامات عالي بهشتيان مي‎دانند، از جمله اينكه فرشتگان بدون اجازه بر آنها وارد نمي‎شوند و هميشه به آنها سلام و تحيّت مي‎گويند.

پيام قرآن ج 6


آية الله مكارم شيرازي و ساير همكاران


مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.